15.8K(top 2%)
articles
387K(top 2%)
citations
4,290(top 2%)
★★ articles
42(top 5%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
217(top 2%)
H-Index
358(top 2%)
G-Index
2,216
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Xinchen Wang 61,050 389 72,572
Yi-Jun Xu 28,426 248 30,922
Huang-Hao Yang 20,231 277 16,891
Dianping Tang 20,185 255 15,789
Jinshui zhang 18,363 86 15,291
Nan Zhang 17,718 136 17,574
Lihua Lin 14,171 41 7,267
Guigang Zhang 11,706 60 9,650
Nan Zhang 10,788 64 9,054
Zhen-Yu Lin 10,430 335 9,121
Zi-Rong Tang 9,858 104 10,842
Juan Li 8,777 284 7,143
Jibin Song 8,665 161 10,760
Sen Lin 8,494 74 5,214
Chun-Hua Lu 8,199 56 5,402
Min-Quan Yang 7,683 59 8,282
Yanhui Zhang 7,588 36 6,463
Mingdeng Wei 7,571 163 6,060
Zhaohui Li 7,472 201 14,628
Yun Zheng 7,024 44 4,039
Jinlin Long 6,829 135 6,806
Longhua Guo 6,524 205 6,388
Chun-Hua Lu 6,457 55 7,587
Yuwu Chi 6,390 80 5,965
Yong-Fan Zhang 6,220 142 4,292
Sibo Wang 5,978 67 7,811
Lulu Fan 5,775 91 6,222
Zhi-An Lan 5,702 24 3,510
Yidong Hou 5,598 77 7,036
Zian Lin 5,591 90 3,277
Xuxu Wang 5,495 120 5,518
Zhengxin Ding 5,263 77 6,424
Dengrong Sun 5,164 28 4,369
FengFu Fu 5,162 141 4,795
Yongqiang Dong 4,968 46 6,523
Bin Qiu 4,960 164 3,694
Pengju Yang 4,697 44 2,636
Siqi Liu 4,528 96 11,367
Hanqiu Xu 4,516 32 3,234
Ling Wu 4,506 103 6,606
Yuanxing Fang 4,438 60 2,539
Meiya Wang 4,369 9 2,397
Liangqia Guo 3,985 80 3,603
Li Jia 贾力 3,826 218 5,922
Zhiguo Yi 3,821 34 3,090
Li-Long Jiang 3,560 200 3,884
Zhenli Qiu 3,455 19 1,866
Shijiang Liang 3,422 100 4,473
Hongbing Zhan 3,402 86 2,283
Xing-Shu Li 3,221 47 4,260
Dengke Wang 3,180 40 3,519
Lan Zhang 3,172 164 4,150
Yingguang Zhang 3,097 68 3,212
Chuang Han 3,093 31 3,107
Linxi Hou 2,976 99 2,222
Jia Wang 2,955 126 2,827
Yanghe Fu 2,870 36 2,658
Yuanhui Zheng 2,857 49 3,094
Caijin Huang 2,848 42 2,372
ShouTian Zheng 2,841 246 11,298
Ping Liu 2,757 68 4,322
Yan Yu 2,721 106 2,567
Jian-Dong Huang 2,665 74 2,745
Danzhen Li 2,632 99 6,023
Chang Ming Li 2,625 925 50,691
Bo Weng 2,600 42 2,519
Tianran Lin 2,578 38 1,870
Huaxiang 2,513 27 1,737
Baisheng Sa 2,484 114 3,171
Liuyi Li 2,455 52 2,289
Qian Zhou 2,440 29 1,886
Jinhong Bi 2,381 39 2,346
Li-Juan Shen 2,346 39 2,073
Fu-Shan Li 2,345 92 2,504
Chuanglong He 2,340 266 9,636
Can Yang 2,246 30 1,284
Xiaoqing Qiu 2,223 91 6,914
Zhiqiang Weng 2,166 105 3,022