306(top 0.4%)
papers
23,440(top 0.2%, rank 6.9K)
citations
86(top 0.2%, rank 2.6K)
h-Index
1K
rankings
318(top 0.4%)
extended papers
26,073(top 0.2%, rank 6.9K)
extended citations
91(top 0.2%, rank 2.5K)
extended h-Index
9.5
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Zhe Yang4960
Hao Guo4442
Rong Wang39364
Qianhong She2247
Jianqiang Wang2160
saren Qi1922
Lu Elfa Peng1616
Zhikan Yao1623
Ying Mei1618
Xiao-Hua1575
Weihua Qing1531
Zhiwei Wang14269
Zhen-Liang Xu14157
Yingchao Dong1494