775(top 0.1%)
papers
106,138(top 0.1%, rank 137)
citations
151(top 0.1%, rank 91)
h-Index
2.6K
rankings
826(top 0.1%)
extended papers
118,739(top 0.1%, rank 137)
extended citations
158(top 0.1%, rank 111)
extended h-Index
12.1
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Feng Li184269
Wencai Ren151186
Bilu Liu71159
Peng-Xiang Hou6980
Gang Liu65489
Da-wei Wang57212
Lianzhou Wang46562
Guangmin Zhou45162
Chang Liu4456
Zhen-Hua Sun40104
Li-Chang Yin3664
Cheng-Hua Sun36281
Songfeng Pei3538
Zhi-Gang Chen34371