182(top 1%)
papers
13,594(top 0.6%, rank 20.4K)
citations
57(top 0.5%, rank 17.1K)
h-Index
469
rankings
199(top 1%)
extended papers
16,195(top 0.6%, rank 20.4K)
extended citations
64(top 0.4%, rank 14.3K)
extended h-Index
11.4
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Yi Hu5469
Jie Liu52244
Tao Chen3142
Tao Chen30180
Yong-Gang Wang26386
Jia Liang2548
Yan Li21183
Wenjun Zhang13279
James M Tour12526
Hongfei Zhu1122
Changzeng Yan1130
Chih-Jen Shih1170
Weiwei Zhou1134