2.7K
Articles
63.3K
Citations
5.3
avg. Impact Factor
98
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Guo-wang Xu 340 439 16,546
Xinmiao Liang 282 253 4,276
Lihua Zhang 236 161 2,884
Mingliang Ye 152 239 8,824
Jiping Chen 137 126 2,656
Li Qi 133 144 3,051
Fu-Yi Wang 126 162 4,370
Zhimou Guo 119 98 2,105
Zhen Liang 110 68 975
Wen Shi 105 86 6,845
Huimin 102 123 7,878
Dihua Shangguan 96 126 8,581
Xin Lu 94 67 1,832
Yao Zhao 90 71 1,466
Yanyan Zhao 90 67 1,266
Zongxiu Nie 88 77 1,499
Kaiguang Yang 85 79 2,180
Chunxiu Hu 84 58 1,846
Xiaohua Li 84 51 4,103
Xiangjun Liu 83 56 1,939
Zhaochao Xu 79 111 9,447
Fang-Jun Wang 79 127 3,807
Tao Bing 79 60 1,658
Peiyuan Yin 76 78 4,177
Haiyang Li 76 91 1,324
Xinjie Zhao 73 53 2,369
Yanyan Huang 68 66 3,610
Guangyan Qing 67 125 2,841
Xinyu Liu 67 43 606
Haijun Zhang 65 73 6,804
Baofeng Zhao 63 30 262
Hai-long Piao 63 51 1,479
Yi Chen 63 239 5,130
Hongqiang Qin 62 48 940
Hu Zhou 60 125 4,473
Yanfang Liu 60 47 490
Nan Zhang 59 44 1,250
Yafeng Guan 59 79 1,814
Tie Wang 58 105 4,579
Liang Feng 58 84 3,468
Junjie Ou 58 85 2,140
Yichu Shan 57 59 1,176
Caiqiao Xiong 54 35 755
Rui Zhao 53 58 1,722
Dongqin Tan 53 55 1,785
Jingyu Yan 52 35 421
Qun Luo 50 32 417
Lanqun Mao 50 224 9,547
Jianhua Qin 50 95 3,243
Qinglong Qiao 47 31 642
Xiuling Li 45 24 401
Huihui Liu 44 25 539
Jixia Wang 44 33 291
Xianzhe Shi 43 40 837
Xiuli Zhang 42 46 769
Yulong Jin 42 24 358
Chunxia 40 36 676
Han Zhou 40 38 540
Xiaozhe Zhang 39 38 397
Hai-Chen Wu 38 64 3,678
Lei Hua 36 45 880
Yan-Yan Zhang 36 42 1,049
Ming Wang 36 182 12,093
Lihong Li 34 32 1,733
Kui Wu 34 47 632
Xiao Li 34 53 875
Yu Liu 34 40 824
Bo Jiang 33 62 1,570
Jiawei Mao 33 31 428
Yuan Gao 33 39 823
Qi Wu 32 54 1,141
Kui Wu 31 116 2,611
Rong Cao 31 558 22,996
Mingming Dong 30 29 512
Kai Cheng 29 83 3,206
Lihong Li 29 52 2,852
Jing Gao 29 20 308
Keyong Hou 28 54 758
Linlin Wang 27 35 786
Naixia Zhang 27 22 330
Hongyu Li 27 60 967
Xianbo Lu 27 58 3,409
Luyao Shen 27 18 210
Long Yu 27 26 706
Xue Wang 26 71 4,534
Jin Zhou 26 59 2,456