13.4K
Articles
279.1K
Citations
1.8
avg. Impact Factor
157
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yoshitaka Takano 6,354 76 6,676
Yasuyoshi Sakai 6,105 150 8,525
Yusuke Onoda 5,651 74 7,071
Tsuyoshi Goto 3,786 132 4,495
Ryutaro Tao 3,773 126 4,480
Shuhei Nasuda 3,516 82 4,165
Kano Kenji 3,358 221 6,394
Jun Ogawa 3,317 185 4,690
Akira Murakami 3,254 65 2,549
Nobuyuki Takahashi 3,162 143 6,348
Tatsuya Sugawara 2,684 114 3,865
Takaaki Nishioka 2,584 62 8,027
Shigenobu Kishino 2,312 76 2,119
Shuji Adachi 2,239 286 4,080
Kouichi Kuroda 2,118 139 2,535
Takashi Akagi 2,100 49 1,640
Ritsuo Nishida 2,079 74 2,521
Hideto Miyoshi 2,049 102 3,097
Hiroshi Takeda 2,043 69 1,892
Takashi Yoshida 2,028 159 3,623
Yoshihiko Sako 1,999 98 1,910
Hiroya Yurimoto 1,943 112 3,024
Mitsuyoshi Ueda 1,836 167 2,596
Masahide Oku 1,832 46 1,835
Kazuhiro Irie 1,819 218 5,266
Yoshiaki Nakagawa 1,769 141 2,470
Masato Kinoshita 1,740 80 1,386
Seiya Tsujimura 1,657 144 4,796
Kazuyuki Mise 1,655 69 2,781
Takashi Osono 1,629 125 3,527
Hideya Fukuzawa 1,566 134 9,547
Yuji Isagi 1,537 216 3,134
Takayuki Kohchi 1,512 131 7,760
Eiji Sakuradani 1,434 49 1,382
Yoshiko Kosugi 1,424 66 1,499
Kazumitsu Ueda 1,347 140 7,637
Kousaku Ohinata 1,329 75 1,552
Michihiko Kobayashi 1,323 18 1,512
Hisayo Yamane 1,283 46 1,508
Noriyuki Kioka 1,274 104 3,700
Tohru Fushiki 1,257 50 1,096
Osamu Shirai 1,245 123 1,828
Nobuhito Ohte 1,236 113 3,078
Masako Dannoura 1,203 38 1,183
Junji Sugiyama 1,156 199 11,285
Yasuyuki Yamada 1,154 83 2,351
Shigeyuki Kawai 1,149 58 1,904
Kenji Matsuura 1,148 101 3,551
Masayoshi Teraishi 1,096 49 1,046
Yutaka Okumoto 1,093 44 999
junji Takabayashi 1,080 225 9,494
Hiroshi Imai 1,005 40 1,176
Keiji Takabe 1,001 36 838
Shingo Hata 1,000 9 1,006
Yuki Kitazumi 1,000 101 1,499
Hiroshi Kamitakahara 998 112 1,483
Hiroki Saito 996 25 828
Satoshi Iwakami 983 22 577
Haruya Takahashi 971 35 603
Masahiro Osakabe 967 110 1,760
Tetsuya Masuda 959 42 1,545
Shinya Funakawa 953 143 1,769
Masahiro Sakamoto 913 52 2,220
Atsushi Takeda 911 24 2,206
Satoshi Nakagawa 908 26 1,456
Shigenobu Matsumura 908 60 1,227
Chihiro Tanaka 876 87 1,778
Masatoshi Murai 870 67 1,141
Bunzo Mikami 864 53 708
Toshiyuki Takano 863 74 824
Wataru Mizunoya 858 79 2,734
Yuki Manabe 849 44 670
Naoya Osawa 848 59 1,101
Atsushi Ishihara 840 67 1,433
Hiroki Irieda 835 17 694
Ryohei Terauchi 823 183 9,847
K Yamamoto 812 259 7,784
Hisashi Miyagawa 785 105 673
Yuichi Ogawa 782 66 630
Yoshikuni Teramoto 769 97 2,377
Yasuo Yasui 769 27 616
Yasuhisa Kimura 751 45 1,237
Toru Matoh 745 32 894
Takashi Kobayashi 731 98 790
Reiko Urade 719 34 1,038
Taro Uchida 714 53 1,825
Yoshiyuki Nishio 712 66 1,229
Shuichi Yano 704 54 800