11.4K
Articles
544.5K
Citations
5.4
avg. Impact Factor
281
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yadong Li 665 433 56,955
Yen Wei 631 467 22,952
Dingsheng Wang 508 333 30,355
Jun Li 472 469 36,987
Lian Duan 411 225 10,105
Jin-Ming Lin 386 444 13,868
Xun Wang 376 240 16,916
Li Jinghong 335 438 48,068
Xi Zhang 274 303 22,806
Zhigang Shuai 274 405 23,646
Yu-Fen Zhao 246 426 7,295
Gaoquan Shi 236 158 28,787
Chen Chen 229 169 20,132
Sanling Liu 221 207 11,987
Xinrong Zhang 221 233 11,324
Zhu Yongfa 213 371 35,833
Xiao-Dong Wen 205 369 23,075
Lei Tao 192 191 13,761
Huaping Xu 191 138 8,327
Hua Fu 187 206 7,620
Sichun Zhang 184 102 2,759
Qionglin Liang 177 204 5,515
Chun Li 175 195 26,360
Dongsheng Liu 174 149 6,923
Yan-Mei Li 165 184 3,726
Mei-Xiang Wang 164 243 9,235
Liduo Wang 161 129 10,461
Wenxing Chen 160 232 20,857
Yongge Wei 154 134 4,557
Jinying Yuan 150 118 5,866
Yingying Zhang 149 125 8,593
Xiaoyong Zhang 148 410 22,868
Qingfeng Yan 144 161 3,997
Guangtao Li 143 142 4,584
Liangti Qu 143 338 31,100
Lin Feng 136 95 15,459
Jiang-Fei Xu 135 80 3,324
Dongdong Zhang 128 68 3,824
Haijun Yang 122 92 2,618
Quan-Ming Wang 119 126 6,387
Hui-Zhong Kou 117 138 3,991
Chunya Wang 115 43 4,818
Chanjuan Xi 114 161 4,093
Weng-Chon Cheong 113 74 8,542
Yongfa Zhu 111 149 21,285
Hai-Fang Li 109 84 2,309
Yang Liu 103 146 10,919
Guangda Niu 103 145 13,447
Jinghong Li 100 111 28,513
Juan Qiao 99 120 5,429
Dong Wang 99 91 5,445
Qiang Han 98 41 1,324
Yuefei Hu 97 29 715
Han-Shi Hu 90 68 3,261
Si-Dian Li 87 164 5,417
Hai Xiao 87 87 6,843
Bing Ni 86 49 2,236
Xinping Qiu 85 115 6,946
Zhi-Wu Yu 84 104 2,774
Wan-Lu Li 83 63 1,635
Yu Xia 82 108 3,194
Mingyu Ding 82 51 1,081
Kai Liu 81 173 7,244
Sifeng Mao 80 65 1,249
Yong-Xiang Chen 79 68 1,561
Chao Chen 79 104 4,147
Zhongqiang Yang 78 56 1,520
Aijun Tong 78 38 1,722
Liying Jiao 77 59 7,048
Huaqiang Cao 77 93 6,283
Assoc Prof Yu Xiang 76 62 4,546
Liang Zhao 75 67 1,528
Hong-Jie Zhang 74 594 30,846
Yan Ji 73 66 4,648
Miao Zhang 73 106 7,120
Ke Wang 70 85 2,689
Ruimao Hua 69 103 2,634
Jin-Pei Cheng 67 143 4,794
Zheng Chen 65 98 5,046
Qiang Li 64 80 1,326
Tianyang Cao 64 32 2,606
Guifang Dong 62 72 2,400
Xuebing Zhao 62 102 5,448
Sanzhong Luo 61 155 7,132
Yi-Chao Huang 61 49 2,318
Bo-Qing Xu 60 116 6,870
Ruixiang Qu 60 34 821