5.1K
Articles
51K
Citations
2.7
avg. Impact Factor
79
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ronghua Yang 140 130 4,920
Jin Wang 125 379 7,156
Zhihe Qing 91 73 3,322
Zhong Cao 90 107 3,238
Sheng Yang 77 63 2,391
Jing Zheng 70 73 3,866
Yu-Ming Chu 64 427 8,151
Chuankun Jia 62 70 3,171
Junhui Zhang 61 81 1,416
Zhen Zou 60 45 1,045
Hongming Yang 52 58 1,465
Yue-Fei Zhang 50 60 685
Yuehong Deng 48 28 184
Lei Wang 47 87 1,478
Hong Chen 43 68 1,951
Lin Hu 42 59 989
Min Long 42 39 434
Renyan Jiang 40 76 998
Mei Ding 39 31 870
Jiang-Sheng Li 39 39 748
Ling Zeng 38 35 362
Guoping Qian 36 47 968
Yibo Zhou 36 17 639
Jincheng Fan 36 41 1,687
Shuo Cai 34 35 564
Fei Yu 34 59 1,008
Kai Gao 34 20 167
Zi-Sheng Chao 34 96 1,297
Zhou Xu 32 28 506
Mao-Long Chen 30 38 383
Chuangxia Huang 30 109 2,792
Wei Hao 29 52 1,103
Junfei Duan 29 27 704
Songtao Lv 29 68 1,090
Yan Han 28 36 296
Chunyan Du 28 30 832
Huanan Yu 28 40 634
Yi Zhou 28 29 257
Jianming Zhang 27 59 1,816
Ju-Lan Zeng 27 51 989
Chun Wu 26 33 1,485
Wang Wei 26 27 255
Ke Gu 25 40 401
Zhaoyong Chen 25 46 1,719
Tiefang Zou 25 23 158
Yuantao Chen 24 22 779
Weizheng Wang 24 20 98
Jian-Lin Chen 24 45 515
Zhihui Yuan 23 27 301
Yang Deng 22 42 493
Hong Mo 22 13 69
Chuansheng Chen 21 42 943
Xukun Zhu 21 20 651
Lifu Chen 21 22 153
Yiqun Huang 21 46 1,364
Wen Wang 21 17 292
Lingjun Li 20 75 2,598
Yanli Lei 20 28 615
Yun Song 20 24 403
Xiangbing Gong 19 28 571
Naiwei Lu 19 24 253
Jue Li 18 22 465
Zhongfu Cao 17 12 133
Lingyun Xiang 17 18 364
Zhenhao 17 16 161
Tianyong Jiang 17 10 304
Qian-Feng Gao 17 34 237
Jun-hui Peng 17 17 409
Hui Zhang(Hunan University) 16 36 885
Qiang Tang 16 30 686
Yuannan Long 16 16 406
Yiqiong Zhang 16 26 2,185
Fang Wang 16 26 204
Xinfeng Yin 15 12 154
Peng Hu 15 25 275
Zhuofan Liao 15 15 279
Zhuoyin Peng 15 35 373
Bo Yin 15 17 154
Hui Wei 15 15 326
Li Ji 15 16 122
Jun He 15 64 1,093
Chaochao Liu 14 32 551
Wenguang Wu 14 14 53
Jianwen Hu 14 12 869
Fei Jiang 14 17 189
Bin Deng 14 15 281
Hong Tian 14 20 172
Wang Yuanyuan 14 13 215
Dengyong Zhang 14 21 305
Wen-Bin Luo 13 24 553
Jiao Jin 13 29 650
Zhi-Qiang Fan 13 72 1,583
Chunyong Yin 13 34 1,115
Kun Yu 13 10 37