41K
Articles
504.9K
Citations
3.2
avg. Impact Factor
184
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yu-quan Wei 14,425 539 18,352
Qian-Ming Chen 12,299 184 7,923
Canhua Huang 11,741 145 11,680
Xuedong Zhou 9,278 272 5,803
Q Gong 8,244 797 24,827
Taiwen Li 7,996 21 5,249
Yun-Feng Lin 7,253 275 8,533
Yanping Qian 6,448 161 5,047
Gu He 6,262 132 6,620
Xin Xu 6,144 152 4,433
Jingsong You 5,961 189 7,922
Yong Peng 5,803 173 6,018
Zhiyong Qian 5,676 184 7,316
Hengyi Xiao 5,127 27 4,947
Wei-Min Li 5,095 219 3,931
Fei Li 5,078 220 11,211
Kang Zhang 4,998 281 29,834
Qiyong Gong 4,822 448 9,855
Guang-Wen Lu 4,713 51 4,680
Ming Liu 4,599 344 6,108
Zongguang Zhou 4,518 265 4,735
Maling Gou 4,402 72 3,245
Lei Cheng 4,158 177 5,235
Zhiyong Zong 4,034 167 3,172
Quan Yuan 3,941 92 2,621
Xin Zeng 3,931 98 2,636
Ling Li 3,771 105 2,881
Hui Gao 3,678 226 3,270
Xin Sun 3,643 156 4,068
Hui Fang Shang 3,443 252 2,799
Changyang Gong 3,388 70 3,239
Hongxia Dan 3,340 41 1,849
Mao Chen 3,120 151 1,740
Hao Xu 3,062 29 1,546
Jingbo Lan 3,059 75 3,822
Xiawei Wei 3,053 77 2,891
Dong Zhou 2,961 135 3,025
Yuqing Li 2,958 56 1,951
Jun Zhu 2,887 96 3,129
Shengyong Yang 2,887 99 2,200
Lunxu Liu 2,884 225 2,277
Xian Peng 2,840 93 2,064
Birong Dong 2,822 111 2,305
Zhao Yi 2,789 262 11,952
Biao Ren 2,756 137 3,395
Song Bin 2,703 189 2,216
Jiakuan Peng 2,701 5 1,358
Yonggang Zhang 2,673 87 1,846
Qiang Wei 2,602 336 5,396
Dongbing Zhao 2,573 49 2,537
Jinfeng Liao 2,572 56 2,191
Dezhi Mu 2,535 122 1,920
You Lu 2,514 128 2,639
Liang Ouyang 2,514 134 3,639
Xiaoxiao Cai 2,487 148 3,053
Tao Li 2,480 141 7,202
Kui Wang 2,465 73 3,352
Aiping Tong 2,445 78 1,682
Ling Zhao 2,430 6 2,188
Gang Guo 2,387 137 3,414
Fuxing Pei 2,379 127 2,065
Xia Zhao 2,366 185 3,445
Yu Feng 2,308 86 1,405
Zhiguang Su 2,302 57 1,964
Yanrong Lu 2,300 104 1,971
Chao You 2,271 283 2,400
Ling Ye 2,259 115 1,406
Sheyu Li 2,209 91 1,923
Jinrong Peng 2,192 136 9,683
Dan Liu 2,189 117 2,068
weiqi Hong 2,173 18 1,158
Jian-Kun Hu 2,168 137 1,877
Hong Tang 2,148 201 2,532
Jing Xie 2,103 202 3,216
Ying-Chun Chen 2,099 207 9,267
Qiang Peng 2,075 65 2,392
Yi Qu 2,045 102 1,446
Qiukui Hao 2,033 74 1,600
Binwu Ying 2,027 118 1,378
Xue Li 2,023 45 1,114
Joey Sw Kwong 2,020 26 1,570
Jirong Yue 2,007 84 1,556
Jiyao Li 1,993 84 1,748
Zhihe Zhao 1,974 95 1,602
Jinliang Yang 1,970 58 1,185
Lu Yang 1,962 168 1,788
Fu-xing Pei 1,910 66 1,559
Feng Bi 1,877 111 2,225
Sheng-yong Yang 1,866 62 1,599