40.7K
Articles
934.8K
Citations
2.4
avg. Impact Factor
293
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Kazunari Domen 46,583 569 69,485
Tomoyuki Yokota 44,105 225 24,080
Takao Someya 37,347 292 31,328
Kazuhiko Maeda 26,181 260 37,906
Takuzo Aida 22,495 393 33,439
Tsuyoshi Sekitani 21,032 117 14,734
Makoto Fujita 16,748 249 28,492
Kazunori Kataoka 16,081 788 65,433
Yuichi Ikuhara 15,577 961 23,629
Takashi Hisatomi 15,576 183 15,276
Naoya Shibata 14,515 336 11,199
Atsuo Yamada 13,747 263 20,707
Tsutomu Miyasaka 13,662 233 34,460
Kazuhiro Takanabe 13,558 200 23,019
Takashi Kato 13,366 476 25,582
Kazuhito Hashimoto 12,192 694 60,909
Kazuya Yamaguchi 11,497 239 12,966
kyoko Nozaki 9,724 349 18,949
Kazuhiko Ishihara 8,994 577 20,217
Yoshiaki Nishibayashi 8,959 295 14,459
Martin Kaltenbrunner 8,793 69 9,210
Kimihiko Hirao 8,314 376 18,630
Makoto Miyagishi 7,855 114 14,184
Takehiko Kitamori 7,420 410 12,149
Tsutomu Minegishi 7,319 189 7,603
Naoji Matsuhisa 6,781 51 5,032
Horacio Cabral 6,747 150 9,435
Tsutomu Suzuki 6,611 229 13,951
Mamiko Nakabayashi 6,589 65 4,689
Yuki Yamada 6,175 76 6,654
Akira Furusawa 5,660 150 9,829
Takao Tsuneda 5,505 87 6,934
Kazunari Nakajima 5,468 71 3,770
Ryo Yoshida 5,310 194 9,543
Qian Wang 4,989 30 3,505
Michito Yoshizawa 4,786 163 11,851
Takamasa Sakai 4,613 154 4,722
Yoshihiro Miyake 4,486 140 6,114
Masashi Okubo, 大久保將史 4,423 112 5,701
Kanjiro Miyata 4,230 109 7,956
Kentaro K Teramura 4,226 211 11,092
Kosuke Suzuki 4,195 92 3,246
Younsoo Bae 4,153 49 4,584
Koichi Yamashita 4,091 109 2,788
Takanori Fukushima 4,090 199 12,927
Masaki Sekino 4,076 67 2,170
Tatsuya Okubo 4,062 262 7,529
Toshio Koike 3,982 172 4,435
Assoc Prof Keigo Kamata 3,970 111 6,185
Kazushi Kinbara 3,942 130 6,134
Hanbit Jin 3,924 16 1,984
Ung-Il Chung 3,884 238 11,626
Jonathan T Reeder 3,839 31 4,168
Masaki Sekino 3,727 37 2,381
Yoshimitsu Sagara 3,600 54 4,501
Takashi Mizokawa 3,574 360 11,869
Kensuke Osada 3,550 101 4,832
Sunghoon Lee 3,521 32 1,818
Satoshi Kajiyama 3,507 28 1,875
Kou Okuro 3,474 29 2,394
Miao Zhong 3,407 29 2,243
Koji Nakano 3,390 73 3,576
Atsushi Harada 3,362 165 15,003
Masafumi Yoshio 3,346 97 4,964
Junichiro Shiomi 3,223 183 4,564
Shin-ichi Nishimura 3,089 71 5,174
Kazunori Kuribara 3,049 34 3,076
K Mawatari 3,037 156 3,821
Kimito Funatsu 3,037 199 4,287
zhenhua Pan 3,022 34 1,960
Sota Sato 2,987 144 6,191
Hiroaki Jinno 2,963 15 2,080
Keisuke Tajima 2,924 140 7,795
Peter Zalar 2,909 35 3,083
Tsuneaki Sakurai 2,887 113 5,122
Kimiko Yamamoto 2,882 45 3,028
Toshiya Watanabe 2,866 69 15,106