Citation of paper, In Situ Bond Modulation of Graphitic Carbon Nitride to Construct p–n Homojunctions for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Haiping Li71263,5735.7
Xinchen Wang738972,57225.2
Lianzhou Wang656233,38711.4
Dahong Chen5714,12916.8
Chade Lv5743,39811.7
Jin-Wen Shi5892,2916.8
Limin Huang41014,7584.7
40
Zongzhao Sun4311,0748
Kulamani Parida445819,7137.1
Zhao Mo4442,20414.3
30
Xinwen Guo32909,4846.8
Chengbin Liu3765,90416.1
Menny Shalom31289,18911.5
Songcan Wang3664,42618.6
Huijun Zhao356337,88511.1
30
Ziyang Lu32038,2418.7
Michael Volokh3429516.8
Lei Zeng31779312.5
Bing Luo3284754.9
Huifang Xu3641,5874.3
Zhongkui Zhao31212,9863.9
Hengming Huang32668210.1
Zizheng Ai21945110.7
Shao-Wen Cao212215,85322.9
Jia-Qing He227423,17214.5
Man Ou2261,12310.9
Sha-Sha Yi2391,70512.7
Wei-De Zhang21005,0646.9
Chunshan Song244725,8366.7
Shule Zhang21042,4535.6
Bin Luo21138,08914.7
Roy Vellaisamy22067,9426.5
Zhaoke Zheng21405,4648.8
Hongqi Sun229023,21515.8
Gagik G Gurzadyan21024,0165.8
Yubin Chen2552,0278.1
Yujun Liang21042,0275
Heping Zeng2863,6186.6
Siang-Piao Chai217713,68812.8
Sriram Mansingh2351,12211.1
Youzhou He2253003.8
Rong Xu2948,26014.2
Bernaurdshaw Neppolian21657,2986.6
Young-Si Jun2583,1986.9
Min Chen21256,20710.1
Tejraj M Aminabhavi272635,6216.2
Nagaraj P Shetti22327,34011.5

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Applied Catalysis B: Environmental4621.8★★
Chemical Engineering Journal2614.7★★
Applied Surface Science226.7★★
Journal of Colloid and Interface Science199.3★★
Journal of Materials Chemistry A1713★★
International Journal of Hydrogen Energy116.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces119.5★★
Catalysis Science and Technology105.5★★
Chinese Journal of Catalysis811.3★★
Nano Energy817.1★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering78.3
Angewandte Chemie - International Edition716.4★★
Angewandte Chemie73.6★★
Chemosphere68.4★★
ACS Catalysis613.1
Small611★★
Solar Rrl57.1
Advanced Functional Materials515.6★★
Journal of Catalysis57.3★★
Carbon510.4★★
Nano Research410★★
ChemCatChem45.2★★
New Journal of Chemistry43.6★★
Physical Chemistry Chemical Physics43.6★★
Chemical Communications45.8★★
Journal of Alloys and Compounds45.7★★
RSC Advances43.7★★
Sustainable Energy and Fuels35.8★★
Journal of Materials Science and Technology39.1★★
Catalysts34★★
Energy and Environmental Science335.4★★
ChemSusChem38.3★★
Chemistry - an Asian Journal34.5★★
Journal of Physical Chemistry C33.8★★
Materials Today Energy27
Nature Energy262.3
Advances in Colloid and Interface Science214.3★★
ACS Applied Energy Materials26.1
Journal of Environmental Chemical Engineering26.8★★
Advanced Energy Materials221.8★★
Chemical Society Reviews258.5★★
Chinese Chemical Letters28.1★★
Diamond and Related Materials23.5★★
Separation and Purification Technology28.3★★
ACS Nano216.7★★
Journal of Materials Science: Materials in Electronics22.1★★
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects25.1★★
Nanoscale27.7★★
Advanced Materials224★★★
Journal of Hazardous Materials212.8★★