8.9(top 1%)
Impact Factor
10.6(top 1%)
extended IF
261(top 1%)
H-Index
10.3K
authors
14.9K
papers
664.5K
citations
4.1K
citing journals
65.4K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jose R Rodriguez 24,781 545 39,513
Josep Guerrero 13,706 1,344 51,657
Josep M Guerrero 11,425 783 40,194
Frede Blaabjerg 9,374 2,375 79,234
Leopoldo G Franquelo 8,865 214 15,196
Miguel Castilla 6,692 132 9,611
Jose I Leon 6,592 119 11,606
Jose Matas Alcala 6,412 83 8,568
Samir Kouro 6,394 164 13,511
Juan C Vasquez 6,317 431 20,055
Bin Wu 5,368 235 12,511
Jose Luis Garcia de Vicuña Muñoz de la Nava 4,933 69 6,789
Josep Pou 4,740 293 10,058
Shen Yin 4,708 297 27,379
Mariusz Malinowski 4,617 102 6,555
K Gopakumar 4,527 105 6,266
Deepak Maganlal Fulwani 4,381 89 8,944
Bhim Singh 4,306 1,577 20,694
Patricio Cortes 4,158 33 5,540
Juan Manuel Carrasco 4,080 57 5,632
Jih-Sheng Lai 3,912 340 14,436
Fang Peng 3,861 74 8,465
Marian P Kazmierkowski 3,834 66 6,953
Shihua Li 3,615 547 20,182
Sergio Vazquez 3,607 143 6,255
Emil Levi 3,483 179 8,556
Patrick Wheeler 3,431 381 7,926
Eduardo Galván Díez 3,397 42 3,951
Cesar A Silva 3,225 66 4,196
Jon C Clare 3,151 267 7,788
Carlo Cecati 3,144 122 7,299
Haitham A Abu-Rub 3,123 420 10,668
Pedro Rodriguez 3,114 296 15,500
Steven X Ding 3,056 112 8,787
Wen-Hua Chen 3,040 210 9,857
Ramon Portillo 3,007 36 5,032
Qing-Chang Zhong 2,992 137 6,163
G-A Capolino 2,989 111 5,213
Remus Teodorescu 2,937 328 14,460
Okyay Kaynak 2,918 228 10,037
Pablo Lezana 2,897 61 3,726
Ming Cheng 2,842 414 9,487
Ali Emadi 2,833 342 12,283
Jun Yang 2,759 165 6,984
Mario J Duran 2,626 116 4,655
Federico Barrero 2,599 193 5,584
Marco Liserre 2,590 409 14,293
Xinbo Ruan 2,480 240 8,262
Maria Angeles Martin Prats 2,463 31 4,623
Xiangning He 2,451 344 9,700
José R Espinoza 2,441 187 5,367
Ralph M Kennel 2,395 286 6,323
Kamal Al-Haddad 2,343 240 5,843
Marco Rivera 2,305 200 4,560
Roberto Cardenas-Dobson 2,294 130 4,623
Kwok Tong Chau 2,290 432 11,480
Ebrahim Babaei 2,244 313 7,668
Xinghuo Yu 2,241 650 24,661
Narciso Moreno-Alfonso 2,225 5 2,329
Jaume Miret Tomas 2,166 87 4,010
Zq Zhu 2,094 802 23,110
Marcelo A Perez 2,091 96 4,898
Chris Gerada 2,087 451 5,846
Paolo Mattavelli 2,070 299 10,527
Luis Garcia De Vicuna 2,047 35 3,302
Vehbi C Gungor 1,982 73 6,062
Giovanni Spagnuolo 1,950 172 6,545
Xiangming Xu 1,908 281 8,078
Andrea Cavagnino 1,887 115 3,459
Giovanni Petrone 1,869 126 5,683
Chang-Liang Xia 1,851 149 4,061
Michael Shi 1,819 758 45,713
Seiichiro Katsura 1,800 308 3,139
Hamid Reza Karimi 1,799 566 19,725
Zhiwei Gao 1,789 131 4,547
Kouhei Ohnishi 1,787 305 3,457
Mohamed Benbouzid 1,783 337 9,253
Tsorng-Juu Liang 1,758 93 3,009
Gerhard P Hancke 1,758 112 7,866
Gerhard Hancke 1,757 196 9,763
Mo-Yuen Chow 1,753 225 8,170
Kexin Guo 1,748 328 9,702
Wenxiang Zhao 1,748 212 4,137
Kwon Bonghwan 1,743 78 2,623
Srdjan M Lukic 1,668 132 4,525
Steffen Bernet 1,649 32 2,053
Alberto Bellini 1,632 54 2,778