30.9(top 1%)
Impact Factor
32.3(top 1%)
extended IF
18(top 18%)
H-Index
319
authors
175
papers
1,575
citations
388
citing journals
2,251
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Siddharth Narendran 302 16 491
Felipe Pereira 302 15 488
Tammy H Cummings 302 9 324
Jayakrishna Ambati 302 44 6,189
Fengyu Hu 169 49 3,328
Zhiwei Xie 169 7 262
Weiyin Lin 169 5 223
Linghua Li 169 77 1,313
Xilong Deng 169 4 243
Weiping Cai 169 69 1,292
Nathan D Grubaugh 145 137 7,899
Chantal B F Vogels 145 88 4,871
Qiming Liang 143 31 1,557
Zhaoqin Zhu 143 35 699
Chunxia Wang 143 53 1,154
Ping Wu 143 4 158
Mingquan Guo 143 23 315
Yucai Zhang 143 42 420
Yafei Qu 143 5 201
Tong-Yu Zhu 143 96 2,136
Maggie Z X Xiao 143 18 169
Akiko Iwasaki 142 302 36,997
Santos D Bermejo 140 16 1,207
M Catherine Muenker 140 30 2,719
Albert Ko 140 346 16,319
Arnau Casanovas-Massana 140 70 4,166
Shelli F Farhadian 140 51 4,127
Adam J Moore 140 19 2,680
Alice Lu-Culligan 140 14 2,366
Isabel M Ott 107 38 3,268
Chaney C Kalinich 107 37 2,486
Joseph R Fauver 107 49 3,310
Harlan M Krumholz 102 938 82,584
Bertie Geng 102 21 2,160
Jianhui Wang 102 23 500
César Caraballo 102 56 383
Chen Liu 102 269 13,559
Anne E Watkins 102 20 694
Doug E Brackney 102 49 1,914
Charles S Dela Cruz 102 167 10,415
Pei Hui 102 110 2,202
Rupak Datta 102 31 1,519
Anne L Wyllie 102 65 4,206
Jordan Valdez 102 6 1,324
Ryan Handoko 102 17 2,210
Peiwen Lu 102 40 3,760
Sofia E Velazquez 102 8 1,702
Elizabeth B White 102 13 2,565
Robby Sikka 102 6 168
Arvind Venkataraman 102 18 2,690
Mary E Petrone 102 31 3,165
Camila D Odio 102 11 2,232