10.1(top 1%)
Impact Factor
10.5(top 1%)
extended IF
114(top 3%)
H-Index
5K
authors
3.6K
papers
99.1K
citations
3.2K
citing journals
55.2K
citing authors

Most published authors in 2017

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ali Khademhosseini 11 748 74,401
Hongbo Zhang 6 139 5,131
Yu Shrike Zhang 6 317 17,309
Hélder A Santos 6 378 14,912
Ali Tamayol 6 124 8,715
Su Ryon Shin 6 137 10,978
João F Mano 5 767 34,352
Joost P G Sluijter 5 193 9,477
Kwan Hyi Lee 5 76 1,608
Jialin Chen 4 33 981
Wei Zhang 4 36 1,287
Rui L Reis 4 1,413 58,402
King Wai Chiu Lai 4 63 996
Ekaterina Skorb 3 116 2,661
Yi Yan Yang 3 240 17,067
Insung S Choi 3 272 12,477
David J Mooney 3 369 64,388
Xudong Lin 3 19 459
William L Murphy 3 102 3,838
Rashid Bashir 3 121 4,253
Jeroen Leijten 3 70 2,828
Jürgen Groll 3 238 11,287
Jayakumar Rangasamy 3 253 19,487
Su-Hwan Kim 3 104 4,114
Shoji Takeuchi 3 321 11,897
Brendan A C Harley 3 146 5,663
Ritu Raman 3 22 1,109
Jesper Hjortnaes 3 29 962
Kyungtae Kang 3 51 1,126
Zehua Liu 3 34 1,096
Nicolas H Voelcker 3 457 14,961
Minhong Jeun 3 20 467
Nasim Annabi 3 142 13,570
Peng Shi 3 63 2,042
Alexandra Correia 3 112 2,832