6(top 2%)
Impact Factor
6.3(top 2%)
extended IF
148(top 2%)
H-Index
2.4K
authors
5.7K
papers
176.4K
citations
3.6K
citing journals
37.3K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Huiming Tang 43 187 3,403
Lining Zhang 41 340 9,736
Bin Shi 39 170 5,368
Harianto Rahardjo 34 189 5,643
Junfan Yan 31 145 3,648
Candan Gokceoglu 28 174 9,418
Chao-Sheng Tang 28 109 4,003
C Hsein Juang 27 150 4,742
Yong-Gui Chen 25 139 2,616
Runqiu Huang 23 113 3,433
Gong-hui Wang 22 65 3,285
Ranjith Gamage 21 463 15,125
Louis Ngai Yuen Wong 20 111 4,820
Jian-bing Peng 20 71 1,444
Sheng-wen Qi 20 65 974
Qiang Xu 20 80 2,697
Yu Huang 19 165 2,275
Anand Puppala 18 289 4,723
Jie Zhang 17 81 2,605
Eng Choon Leong 17 213 5,188
Hengxing Lan 16 72 1,639
Yu Wang 16 133 3,916
Janusz Wasowski 16 36 1,909
Anh Minh Tang 16 153 4,637
Roberto Tomás 16 137 2,936
Yuan-qiang Cai 15 136 2,684
Fangzhou Liu 15 75 3,005
Alfrendo Satyanaga Nio 15 76 1,057
Song-Yu Liu 15 150 2,346
Dian-Qing Li 15 93 3,217
Francisco Gutierrez 14 129 4,464
Wenping Gong 14 55 944
Vicente Navarro 14 104 1,283
Jordi Corominas 14 86 4,628
Jia-Jyun Dong 13 52 1,506
Zhen-Yu Yin 13 251 7,017
Hong-Wei Huang 13 171 4,062
Jose Delgado 13 54 1,355
Salvatore Martino 12 99 1,415
Javier Martínez-Martínez 12 44 1,010
Enric Vazquez-Suñe 12 98 3,563
Yu-feng Gao 12 163 2,654
Ming Peng 12 54 1,085
Jinsong Huang 12 126 3,308
Hong-Hu Zhu 11 117 1,927
Kok Kwang Phoon 11 272 9,215
Xuanmei Fan 11 68 2,706
Yanqiu Leng 11 33 776
Pierre Delage 11 136 5,466
Javier Taboada 11 89 1,232
Guojun Cai 11 109 1,315
Randall W Jibson 11 54 3,265
David Benavente 11 128 3,124
María Victoria Villar 11 57 2,415
Estanislao Pujades 11 44 1,320
Chyi-Tyi Lee 11 41 1,545
Laura Asensio 11 41 382
Gianvito Scaringi 11 50 1,448
Stephen G Evans 11 35 2,460
Giuliano Panza 11 214 4,772
Hakan Tanyas 10 35 918
Luigi Lombardo 10 61 1,679
John Kinuthia 10 54 1,811
Vicki G Moon 10 29 572
Chang-dong Li 10 63 901
Nicola Casagli 10 319 10,474
Massimiliano Moscatelli 10 48 439
Chuang-Bing Zhou 10 148 5,941
Jesus Carrera 10 232 11,262
Cees J Van Westen 10 114 5,850
Qian Zhai 10 32 515
Antonio Lloret 10 67 3,094
Zi-Jun Cao 10 40 1,623
Wen-ping Gong 10 54 817
Yun-Min Chen 10 192 2,713
Jia-wen Zhou 9 134 1,473
Shuai Zhang 9 22 450
Hui Qian 9 164 6,126
Tamer Topal 9 55 1,722
Dimitri Deneele 9 53 1,090
Isik Yilmaz 9 102 3,542
Franco Vaccari 9 58 1,164
Meng-Chia Weng 9 50 656
Jun Wang 9 75 1,867
Luis E Vallejo 9 72 1,607
Paolo Frattini 9 66 3,428
Vincenzo Del Gaudio 9 37 921