5.7(top 2%)
Impact Factor
6.8(top 2%)
extended IF
294(top 1%)
H-Index
2K
authors
12K
papers
591.2K
citations
5.6K
citing journals
49.4K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Miroslav Krstic 96 739 22,386
Brian D O Anderson 81 691 19,593
Lihua Xie 78 683 24,031
Emilia Fridman 64 331 12,829
Romeo Ortega 63 454 16,819
Ian Petersen 57 481 11,262
Wei-Xing Zheng 55 451 15,633
Lennart Ljung 54 251 14,791
James Lam 53 497 25,394
Changyun Wen 52 451 15,029
Gang Feng 52 444 18,262
Zhong-Ping Jiang 49 403 17,475
Michael Shi 49 758 45,713
Zongli Lin 48 387 13,227
Tongwen Chen 43 378 17,940
Denis Efimov 42 350 4,887
Rik Pintelon 42 340 7,907
Frank Allgöwer 41 537 10,435
Karl Henrik Johansson 40 525 15,500
Qing-Long Han 40 469 27,126
Zidong Wang 37 528 31,615
Bin Zhou 35 204 4,780
Torsten Söderström 34 131 2,263
Graham C Goodwin 34 251 3,752
Dragan Nesic 34 169 7,768
W P M H Heemels 34 336 11,433
Frank L Lewis 33 340 20,609
Paul M J Van Den Hof 33 205 4,243
Minyue Fu 33 266 7,202
Chen Guanrong 32 1,381 66,827
Ling Shi 32 189 5,557
Daniel W C Ho 29 289 18,284
David J Hill 29 376 16,126
Hui-Jun Gao 29 369 29,668
Hong Yiguang 29 202 9,800
George Yin Yin 28 428 7,363
Håkan Hjalmarsson 28 99 3,457
Leonid Fridman 28 456 11,260
Alessandro Astolfi 28 253 6,619
Ilya V Kolmanovsky 28 294 5,462
Yuanqing Xia 27 410 12,000
Robert R Bitmead 27 66 1,450
Xinghuo Yu 27 650 24,661
Maria Seron 26 132 2,726
Qing-Guo Wang 26 222 8,492
Richard H Middleton 26 222 5,903
Yang Shi 26 295 11,443
Yeng Chai Soh 26 326 8,442
Colaneri Patrizio 26 148 4,595
Xiaoming Hu 26 154 2,825
Tamer Basar 25 259 6,258
Nathan van de Wouw 25 183 5,773
Jie Huang 25 233 7,701
Hyo-Sung Ahn 25 267 5,703
Paul Mj Van Den Hof 25 89 1,801
Huanshui Zhang 24 231 3,129
Wei Ren 24 274 28,456
Lu Liu 24 170 4,839
Guang-Hong Yang 24 628 16,966
Yong-Duan Song 24 249 7,998
Alberto Bemporad 24 143 8,998
Murat Arcak 23 168 4,373
Franco Blanchini 23 213 6,103
Alessandro Giua 23 229 4,633
Iven M Y Mareels 23 284 6,491
Mark R Cannon 22 139 2,702
Ji-Feng Zhang 22 111 4,354
Ming Cao 22 262 6,792
Jorge Cortes 22 247 9,780
Wei Wang 22 99 3,344
Warren E Dixon 22 243 6,302
Christophe Prieur 21 138 1,914
Francesco Bullo 21 240 14,901
Zhiwu Li 21 487 10,540
Frédéric Mazenc 20 92 1,690
Biao Huang 20 583 12,462
Le Yi Wang 20 219 5,135
Stéphane Lafortune 20 198 4,403
Patrizio Tomei 20 67 1,263
Shihua Li 20 547 20,182
Antoine Girard 20 138 4,406
Lixian Zhang 20 133 10,146
Teodoro Alamo 20 205 4,130