3.2(top 5%)
Impact Factor
4(top 5%)
extended IF
164(top 2%)
H-Index
82.7K
authors
60.5K
papers
507.4K
citations
6.7K
citing journals
149.6K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Lajos Hanzo 140 1,646 39,407
Neal N. Xiong 103 656 10,106
Mohsen Guizani 77 985 25,409
Alİ İmran 77 674 11,357
Sanjeevikumar Padmanaban 74 487 5,504
Hassan Haes Alhelou 64 175 1,816
Muhammad Ali Imran 62 474 10,030
Houbing Song 60 401 10,261
Frede Blaabjerg 56 2,386 75,345
Neeraj Kumar, Smieee 54 877 24,219
Joel J P C Rodrigues 54 983 17,604
Guan Gui 50 266 5,331
Nadeem Javaid 49 785 9,761
Zhiwu Li 48 487 10,221
Michael G Pecht 47 840 19,063
Mohamed-Slim Alouini 46 1,483 34,960
Josep Guerrero 46 1,350 49,664
Lei Shu 45 423 9,786
Mohammed Mehedi Hassan 45 307 6,161
Qammer H Abbasi 45 393 4,049
Khaled Salah 44 208 4,598
Ahmad S Almogren 44 213 4,380
Guangjie Han 43 320 6,710
Eklas Hossain 43 112 2,010
Zhu Han 43 916 25,898
Kim-Kwang Raymond Choo 42 850 20,158
Slawomir Koziel 40 700 6,858
Fadi M Al-Turjman 40 383 5,651
Mahajan Sagar Bahskar 40 189 2,089
M Shamim Hossain 39 292 8,283
Poom Kumam 39 764 6,604
Mohammad Tariqul Islam 37 461 4,952
Soon Xin Ng 37 204 2,414
Chin-Chen Chang 36 471 8,282
Zbigniew Leonowicz 36 325 3,791
Ahmed Abu-Siada 36 206 2,963
Anfeng Liu 36 230 7,570
Matti Lehtonen 36 318 3,842
Jong-Suk Ro 35 126 843
Atif Iqbal 35 256 3,214
Ilsun You 34 141 2,407
Xiaojiang Du 34 370 9,202
Choong Seon Hong 33 571 6,732
Lie-Liang Yang 33 256 3,673
Gyu Sang Choi 33 93 881
Tian Wang 33 173 4,464
Tian Wang 33 246 6,036
Abdulmotaleb El Saddik 32 514 7,417
Dhafer Almakhles 32 91 542
Jian-Ping Cai 32 53 1,280
Xingwang Li 31 119 1,521
Trung Q Duong 31 374 9,198
Jiao Licheng 31 491 7,710
Hui-Ling Chen 31 264 12,402
Ghulam Muhammad 31 247 6,359
Muhammad Aslam 31 513 4,665
Young Ho Park 31 79 1,330
Kyung Sup Kwak 30 190 5,290
Victor C M Leung 30 1,080 25,297
Kang Ryoung Park 30 165 2,937
Raja Jayaraman 30 76 1,169
Ibrar Yaqoob 29 79 6,172
Francisco Falcone 29 312 6,697
Dinh-Thuan Do 29 152 1,193
Saleh Mobayen 29 188 3,603
Sungwook Kim 29 99 449
Umashankar Subramaniam 29 144 1,552
Naiqi Wu 28 107 1,710
Salah Kamel 28 281 1,979
Sudeep Tanwar, Smieee 28 278 5,267
Khaled Maaiuf Rabie 28 117 1,528
Feng Xia 28 331 7,856
Chunsheng Zhu 27 139 3,378
Juntao Fei 27 161 2,623
Muhammad Imran 27 277 4,412
Abdu H Gumaei 27 108 1,123
Anand Nayyar 27 220 2,586
Muhammad Aslam 27 458 4,819
Kang-Yoon Lee 27 186 1,067
Yuan'an Liu 27 313 3,009
MengChu Zhou 27 921 27,496
Arun Kumar Sangaiah 27 381 9,338
Takahiro Ogawa 27 200 641
Mahammad A Hannan 26 272 7,031
Keum Cheol Hwang 26 234 1,705
Halim Yanikomeroglu 26 393 9,502
Regius Rahim Tafazolli 26 196 4,002
Sudhakar Babu Thanikanti 26 115 2,346
He Yigang 26 132 1,147
Tomoaki Ohtsuki 26 300 2,373
Muhammad Khurram Khan 26 347 10,449
Pierluigi Siano 26 532 12,642
Jerry Chun-Wei Lin 25 325 4,092
S Band 25 381 11,787