10.9K(top 3%)
articles
174.1K(top 4%)
citations
2,102(top 3%)
★★ articles
25(top 6%)
★★★ articles
3(top 13%)
Avg IF
135(top 5%)
H-Index
192(top 6%)
G-Index
1,707
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ming-Qiang Zhu 339 428 15,928
Zongwei Guo 251 172 6,153
Weidong Gu 250 196 3,566
Qixiang Zhang 165 119 1,737
Rong-Ling Wu 158 277 4,593
Deqiang Zhang 145 109 2,044
Feng Peng 140 114 3,559
Run-Cang Sun 136 212 11,920
Yuan Yuan 132 132 4,115
Xinli Xia 128 96 2,941
Bolin Zhang 125 62 838
Weilun Yin 124 98 2,795
Shifeng 123 120 2,695
Tong-Qi Yuan 118 99 4,101
C-M Tian 118 91 912
Yu-Cheng Dai 113 151 5,765
Feng Xu 113 107 5,656
Jinzhen Cao 112 109 1,539
Jinxing Lin 107 153 4,825
Jia Wang 106 68 953
Qiang Weng 106 91 822
Xiang-Yang Kang 104 82 889
You Tingting 103 69 2,714
Fei-Hai Yu 103 230 3,833
Zhi-Xiang Zhang 102 73 575
Qiang Gao 100 196 4,094
Tangren Cheng 99 67 1,074
Xinxiao Yu 99 66 1,140
Dezhi Sun 97 81 2,599
Jian-Feng Mao 95 69 805
M Abbas 93 79 444
Guangchun Lei 93 73 1,001
Jia-Long Wen 92 82 3,845
Jiandu Lei 91 55 1,298
Jiang Libo 91 65 488
Bao-Kai Cui 90 144 3,709
Youqing Luo 89 64 661
Dong Zhang 89 137 1,643
Xue-Ming Zhang 86 75 2,330
Jianzhang Li 81 110 2,464
Liebao Han 81 43 660
Shixiang Zong 80 47 323
Shaoliang Chen 80 83 3,437
Panyue Zhang 79 95 2,588
Jianxin Jiang 79 70 1,029
Xiuhai Zhao 78 75 629
Yujun Liu 78 57 1,173
Zhimin Xue 77 73 2,955
Yue Li 77 59 626
Junbao Wen 76 45 195
Xiangyang Sun 74 52 1,320
Fei Qi 74 106 3,163
Yan Geng 73 47 406
tingliang Xu 72 46 656
Ming-Fei Li 68 70 2,491
Zhenming Zhang 68 42 506
Jun Yang 68 44 2,668
Jie Ouyang 67 66 1,048
Yuepeng Song 67 42 778
Qingzhang Du 67 41 676
Chao Liu 66 37 496
Jing Bian 66 56 1,704
Jing He 64 40 674
Xinlei Fan 63 58 1,053
Haolin Zhang 62 61 445
Wenbin Li 61 48 368
Lili Ren 61 40 268
Yu-Qing Zhang 61 62 911
Juan Shi 60 38 231
Jianbo Xie 58 40 577
Yanshan Gao 57 52 3,148
Jinxing Zhou 56 68 1,135
Bi-Cheng Dong 55 41 721
Yan Dang 55 55 2,141
Lijuan Feng 54 44 534
Liqiu Zhang 53 42 615
Yili Wang 53 45 1,151
Yonglin Wang 52 35 522
Chunyu Zhang 52 44 367
Jiangming Kan 52 43 280
Shao-Ni Sun 51 70 2,534
Yingying Han 51 38 225
Zhengrong Yuan 51 38 280
Fang Wu 50 37 557
Yuanyuan Zhao 50 45 1,288
Baoqing Zhu 50 41 352
Hai Lu 49 36 385
Jun Niu 49 40 359
Guo-Yong Song 49 68 6,632
Hong-Li Li 49 33 245