132.6K(top 1%)
articles
2.6M(top 1%)
citations
20,533(top 1%)
★★ articles
661(top 1%)
★★★ articles
1.9(top 35%)
Avg IF
380(top 1%)
H-Index
619(top 1%)
G-Index
7,254
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Akihisa Inoue 554 920 48,372
Yoshinori Yamamoto 479 801 39,213
Hideo Ohno 366 732 56,866
Yu-You Li 297 311 8,833
Shogo Kumagai 292 212 4,117
Takuji Ishikawa 288 273 5,409
Takahito Ono 272 330 4,481
Mitsunori Fukuda 264 350 25,224
Masayuki Yamamoto 262 427 61,877
Masahiro Terada 262 167 9,938
Koki Takanashi 259 461 10,341
Nei Kato 257 378 13,269
Yy Li 255 330 11,550
Kohji Fukunaga 251 347 10,400
Pan Liu 248 268 36,003
Fumiyuki Adachi 246 156 2,296
Kunio Yubuta 242 294 5,756
Kiyotaka Nakagawa 241 177 4,380
Junken Aoki 239 338 17,796
Yoshiyuki Kawazoe 238 281 14,159
Yayoi Kobayashi 235 463 15,693
Masahiro Yamashita 233 148 2,884
Ken Suzuki 225 171 640
Mingwei Chen 223 405 44,466
Shu Yin 223 331 9,864
Keiichi Tomishige 218 276 17,850
Hiroyuki Nojiri 214 370 8,447
Atsushi Hozawa 212 115 2,217
Tomoyuki Akutagawa 211 202 4,590
Toshiaki Yoshioka 210 264 4,807
Kiwamu Minamisawa 209 176 6,692
Akihiko Chiba 207 365 7,036
Yoshinao Nakagawa 206 209 12,683
Takeshi Fujita 206 255 25,658
Shin-Ichi Orimo 205 348 17,087
Teruo Miyazawa 203 139 3,320
Satoshi Awaji 200 646 7,342
Atsushi Tsukazaki 197 204 11,207
Tomohito Kameda 196 226 3,812
Haruki Kitazawa 194 211 5,811
Riichiro Saito 193 397 42,648
Eiji Ohtani 185 371 12,385
Tetsuya Terasaki 184 338 15,666
Hikaru Takeuchi 184 146 4,719
Hitoshi Shiku 183 125 3,319
Takeaki Iwamoto 183 182 5,200
Taichi Otsuji 182 349 6,314
Kengo Kinoshita 179 168 5,713
Yoshinori Okada 179 135 1,087
Takahiko Sasaki 176 407 8,323
Hidemi Kato 176 331 7,187
Yujiro Hayashi 174 175 11,099
Dai Aoki 173 480 9,054
Julio Villena 173 134 3,804
Hitoshi Miyasaka 170 281 12,376
Eiji Saitoh, 齊藤英治 169 332 20,944
Hiroshi Yabu 168 182 5,056
Kosuke Ino 166 134 3,243
Asuka Fujii 164 159 5,315
Fuminori Tsuchiya 161 160 1,875
Shigeru Obayashi 161 231 4,341
Yoshiharu Iwabuchi 160 149 4,110
Hideyuki Aoki 160 120 498
Norihisa Hoshino 159 133 2,561
Yasufumi Sato 158 122 4,158
Naoki Asao 158 162 10,057
Motoyuki Sato 157 207 2,488
Dapeng Zhao 157 289 14,763
Kenji Kikuchi 157 121 1,474
Hiroshi Kanai 155 271 3,232
Kouki Hikosaka 155 144 14,792
Taku Obara 153 130 952
Dmitri V Louzguine-Luzgin 151 408 8,433
Yuui Yokota 151 372 4,065
Toshiyuki Takagi 150 411 8,831
Masazumi Tamura 148 146 6,839
Zhong-Chang Wang 147 287 7,610
Shuji Tanaka 146 107 422
Momoji Kubo 146 352 5,112
Mitsuo Niinomi 145 358 13,184
Kenichi Funamoto 143 114 662
Takashi Goto 143 225 3,588
Shunsuke Fukami 142 183 7,367
Makoto M Ohta 141 143 1,725
Masaaki Nakai 140 241 4,610
Yuji Sutou 139 194 7,877
Tienan Jin 138 101 4,401
Yoshiyuki Kawazoe 137 195 12,860
Asuka Inoue 137 88 2,818
Atsushi Kumamoto 137 130 2,013