70.7K(top 1%)
articles
1.2M(top 1%)
citations
16,168(top 1%)
★★ articles
172(top 2%)
★★★ articles
2.7(top 17%)
Avg IF
257(top 2%)
H-Index
364(top 2%)
G-Index
4,052
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Debin Zhao 177 187 3,887
Pengjian Zuo 176 207 6,461
Miao Yu 176 93 3,649
Yingxiang Liu 175 172 2,654
Yadong Wang 172 117 2,834
Ye Zhang 170 109 1,087
Chuan Chen 170 122 4,196
Chunyu Du 166 143 4,748
Yuyan Liu 166 92 3,790
Qinghai Song 164 177 4,707
Ping Zheng 164 118 1,101
Yongsheng Yu 160 88 2,845
Liang Zhen 159 300 8,631
Kuanquan Wang 158 127 2,216
Ping-An Hu 155 123 6,745
Jiupeng Zhao 154 145 3,274
Wang-Meng Zuo 154 163 12,472
Nai-Qing Zhang 151 229 7,821
Bin Zhou 150 204 4,780
Yili Fu 149 92 505
Su Ding 148 101 1,247
Yinxi Jin 147 94 683
Hui Xie 145 112 2,241
Yunchen Du 145 146 9,551
Bing Li 144 184 1,537
Jianzhong Li 141 113 1,580
Ying-Lin Song 141 116 1,786
Jiubin Tan 135 101 751
Xijiang Han 133 117 9,775
Gaolin Wang 133 127 3,282
Lamei Zhang 133 51 289
Yijie Wang 131 102 1,441
Shih-Hsin Ho 131 241 12,235
Wei-Xiao Meng 131 113 1,186
Zhijiang Du 130 82 519
Shuaifeng Lou 128 109 3,351
Jie Song 127 150 2,209
Haibo Gao 125 122 1,475
De-Chang Jia 125 174 3,622
Hongxun Yao 124 132 2,801
Qinyu Zhang 122 286 1,596
Guanying Chen 122 127 11,882
Jinping Ou 121 184 3,814
Zongquan Deng 121 98 905
Hongli Zhang 119 75 630
Liang Ding 116 152 1,822
Ye Tao 116 69 1,136
Jianbin Qiu 116 132 8,447
Shumei Cui 114 90 834
Xing-Ji Li 113 92 593
Chengxun 113 100 530
Dapeng Yang 113 94 1,177
Lei Wang 112 113 5,799
Yanfeng Gu 112 108 3,646
Weidong Fei 111 95 2,775
Guofu Zhai 110 62 313
Jibin Zou 110 88 975
Zhongping Yao 110 92 2,353
Ye Sun 110 70 4,375
Lu Shao 108 156 9,286
Qingliang Zhao 108 242 5,418
Yong-Yuan Jiang 108 168 1,866
Weishan Chen 108 100 1,606
Dianguo Xu 589 436 6,881
Yulin Yang 387 164 2,702
Guang-Ren Duan 321 298 5,529
Yujie Feng 305 339 13,675
Shumin Xiao 282 111 3,645
Yudong Huang 273 187 4,709
Hui Li 273 452 13,200
Ping Xu 268 232 14,983
Cheng-Yan Xu 260 204 7,938
Hui-Jun Gao 254 369 29,668
Wenwu Cao 245 620 17,716
Shen Yin 235 297 27,379
Yi Shen 223 170 1,757
Ge-Ping Yin 218 346 15,162
Rui-Qing Fan 212 154 2,696
Zhen-Bo Wang 212 249 8,895
Lining Sun 212 131 956
Jie Zhao 209 158 1,061
Ligang Wu 208 283 17,156
Heng Liang 208 263 8,113
Zhongxiang Zhou 206 154 2,008
Yao Li 204 181 3,219
Chunqing Wang 199 220 2,763
Xiaojun Han 186 209 4,034
Yu-Kun Ren 184 114 1,837