251.7K(top 1%)
articles
13.2M(top 1%)
citations
85,719(top 1%)
★★ articles
9,029(top 1%)
★★★ articles
3.7(top 7%)
Avg IF
1,024(top 1%)
H-Index
1,658(top 1%)
G-Index
13,479
journals

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yi Cui 137,426 487 115,513
Dingchang Lin 123,303 233 75,292
Zhenan Bao 108,724 713 105,211
Hongjie Dai 97,223 226 127,468
Karl Deisseroth 86,792 378 78,862
Barry M Trost 66,972 1,035 79,845
Thomas F Jaramillo 62,157 259 58,330
John P A Ioannidis 58,899 945 133,450
Jens Norskov 56,519 702 150,083
Howard Y Chang 56,318 274 61,089
Kathleen M Eisenhardt 50,652 86 69,884
Guanzhou Zhu 46,555 163 33,655
Susan P Holmes 41,629 183 29,508
Hongjie Dai 41,342 93 31,884
Hailiang Wang 40,414 149 40,835
David Botstein 39,948 109 87,345
Shou-Cheng Zhang 38,923 124 44,059
Michael Paul Snyder 38,730 481 74,820
Michael D Mcgehee 37,511 259 49,184
Greg Asner 37,489 568 52,028
Patrick O Brown 37,040 131 74,547
Albert Bandura 36,102 185 104,115
Irving L Weissman 34,351 297 45,865
Chris Field 33,594 245 44,778
Brian K Kobilka 32,707 263 44,496
Mark M Davis 32,104 268 39,426
Edward I Solomon 31,425 612 51,625
Yongye Liang 29,960 138 42,123
Themistocles L Assimes 29,869 227 34,054
David A Relman 29,730 231 37,715
Charles M Perou 29,568 487 172,012
Garry P Nolan 28,687 321 31,278
Yayuan Liu 28,649 101 18,641
Z-X Shen 27,803 452 45,075
Yu Guo 27,792 270 22,605
Ash A Alizadeh 27,303 221 34,473
Maximilian Diehn 27,248 218 21,962
Yanguang Li 26,355 176 39,034
Stephen R Quake 26,280 245 30,274
Mark L. Brongersma 26,026 182 26,410
Zhuang Liu 25,310 475 80,104
Nian Liu 24,888 196 25,281
Xinran Wang 24,809 188 27,243
Helen M Blau 24,743 186 26,833
Ronald W Davis, Ronald Davis, Ron W Davis, R Davis, Ron Davis, Rw Davis 24,551 313 73,345
Ru Zhang 24,525 67 16,081
Haotian Wang 24,434 81 21,514
Roel Nusse 24,407 80 36,683
William J Greenleaf 24,240 130 14,849
William I Weis 24,195 193 37,208
Thomas Quertermous 23,900 221 31,803
Shanhui Fan 23,811 278 38,490
Shanhui Fan 23,650 268 23,529
David G Mackanic 23,558 73 14,691
Alberto Salleo 23,503 198 16,021
Hyun-wook Lee 23,398 109 17,418
Xiao-Liang Qi 23,373 152 42,873
Guosong Hong 22,932 91 18,073
Helen Blau 22,880 91 15,555
Aaron M Newman 22,735 85 14,510
Paul R Ehrlich 22,524 199 22,744
Trevor Hastie 22,449 87 71,942
Fiorenza Micheli 22,426 223 20,198
Riccardo Bassiri 22,009 230 43,800
Guangyuan Wesley Zheng 21,720 62 22,819
David B Lobell 21,635 200 25,306
Mark Jacobson 21,585 231 21,700
H-S Philip Wong 21,321 395 23,552
Joseph C. Wu 21,238 304 17,882
Stephen J Galli 21,205 288 31,859
Michael T Longaker 21,186 845 42,993
Zhi Wei Seh 21,147 88 20,120
Richard N Zare 20,993 396 17,670
Li Fei-Fei 20,798 95 40,933
Robert Tibshirani 20,354 133 44,034
Jakob Kibsgaard 20,244 65 16,544
James G March 20,029 61 38,788
Alex L Chortos 19,868 35 10,440