43(top 10%)
papers
2.0K(top 10%)
citations
19(top 10%)
h-index
37(top 10%)
g-index
44
all documents
2.2K
doc citations
655
citing journals
105
times ranked

Top Authors (by citations)

#AuthorArticlesCitationsR ARankR CRank
1Pradeep Kumar201,68622
2Madhu Kamle171,60022
3Tapan Kumar Mohanta1474458
4Kyung Eun Lee338773
5Vivek K Bajpai33722216
6Shruti Shukla1300248
6Irma Chacón130017041
6Hoomin Lee13005417
6Young-Kyu Han13009024
6Pranjal Chandra13003314
11Shikha Pandhi928111
12Himashree Bora323311
13Dr Manoj Kumar621085124
13Manoj Kumar62103137
15Raman Selvakumar519411
16Bharti Sharma415911
16Chandrakant Genu Dalbhagat115921
18Arvind Kumar614924
19Shirani G Gamlath714114
20Awdhesh Kumar Mishra414099
20Sadhna Mishra414011
22Pragya Tiwari113154
23Jyoti Dhakane-Lad212958
24Surinder Singh31283130
24Deepak Chandran31281819
24Radha31282823
27Rituraj Borah212111
28Deepak Chandran21162421
28Ryszard Amarowicz21167472
28Sangram Dhumal21163429
28R Pandiselvam21164232
28Sushil Changan21163223
28Maharishi Tomar21162930
34Shalini Arora410611
35Nadeem M Rais21052319
36Prasad Rasane5103109
37M M Chayan Mahmud510011
38Ali A S Sayed1932220
38S Vellaikumar1933214
38Mukesh Berwal1932216
38Sneh Punia1939382
38Varsha Satankar1932526
43Akansha Gupta38211
44Shafiul Haque178174220
45Mousumi Ghosh27411
45Rohit Upadhyay27427
47Vijay Tripathi363643
48Sawinder Kaur3611413
48Vikas Kumar3612337
48Kajal Dhawan36167
48Jyoti Singh361118
48Russell Keast5611941
53Vikas Kumar260105143
53Damanpreet Kaur26077
55Djin G Liem45969
56Catherine G Russell3541525
56Sara Cicerale35478
58Umesh Patil14322
58Natasa Poklar Ulrih143213344
60Namita Ashish Singh14122
61Nitya Sharma1361011
61Vivek Saurabh1361828
63Lejaniya A S23533
63Abhijit Dey23576166
63Marisennayya Senapathy2352432
63Radha -2353852
63Mohamed Mekhemar2353669
63Sureshkumar R2351820
69Arun Kumar Pandey12883
69Brajesh K Panda128108
69Shubhangi Srivastava12865
72Simona Grasso1232748
72Raj Kumar Duary1231215
72Yashaswini Premjit12337
72Bruno A M Carciofi1234445
72Deep Jyoti Bhuyan1233547
72Amanda Gomes Almeida Sá1232328
72Dinesh Chandra Rai12313
79Jayatee Bhattacharya11511
79Sreejani Barua11546
81Mrunal Barbhai112623
81Gianluca Caruso11211
81Ksh Lal Bihari Singha112814
81Maria Atanassova1121872
81Mahesh Kumar Samota1122847
86Mohammadreza Mohebbi2967209
87Abhijit Kar181020
87Lalit M Bal181013
87Avinash Singh Patel1868
90Penelope Oliver1734
91Snehal R Jadhav151734
91Rohan M Shah152139
93Sarvesh Singh1411
93Sheetal Devi1411
95Robert A Shellie123873
96Ritu Sindhu1111
96Yogesh Gat112338
96Vidisha Tomer1189
96Rakesh Gehlot11315