46.5K
Articles
796.5K
Citations
3.4
avg. Impact Factor
240
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Chun-Hai Fan 375 734 54,154
Da-Xiang Cui 372 384 19,180
Xinyuan Zhu 339 272 10,675
Deyue Yan 300 237 10,198
Wanbin Zhang 251 274 8,275
Juan Su 245 199 10,131
Jinhui Zhu 244 158 13,040
Jie-Sheng Chen 240 344 17,216
Yi-Xin Zhao 220 200 14,013
Yong Cui 219 122 8,485
Ronghong Jin 213 166 1,371
Qian Li 212 252 5,787
Xiao-Dong Zhuang 204 201 16,480
Xinbing Wang 202 216 2,620
Yikai Su 192 267 3,194
Pan Liu 188 270 35,025
Xingzhao Liu 188 91 417
Jian-hua Li 186 143 1,184
Xianting Ding 184 113 1,686
Junping Geng 182 222 1,689
Minglu Li 179 148 2,062
Tao Deng 176 132 5,673
Meixia Tao 174 191 4,299
Yongfeng Zhou 173 143 7,918
Naiqiang Yan 172 131 5,466
Yingzheng Liu 167 118 1,280
Jian-Bo Wu 163 121 7,511
Chengyi Song 160 104 4,461
Peng Tao 159 104 4,686
Chen He 155 110 1,437
Zhenming Xu 153 158 4,854
Xinde Cao 153 152 13,432
Wen Chen 152 134 1,906
Xin-Ping Guan 151 440 5,647
Wen Shang 151 96 4,584
Jun Yang 150 183 9,576
Yan Liu 146 86 6,447
Minyi Guo 146 191 2,675
Hongkai Xiong 145 163 1,169
Yiyong Mai 145 113 6,993
Xianling Liang 142 119 990
Jiu-Lin Wang 139 138 9,380
Supeng Pei 138 92 4,469
Xin-Hao Li 138 113 6,881
Wei Yu 138 123 2,211
Jun-Fa Mao 136 228 2,183
Kai-Xue Wang 136 152 8,442
Hongcheng You 136 119 1,398
Jing Bai 136 106 4,141
Guo-Yuan Yang 135 160 5,019
Yiliang He 135 141 3,251
Chunyang Yu 134 88 2,323
Xiaojun Chen 133 100 1,069
Zi-Feng 133 187 7,376
Ming Chen 132 107 1,768
Guihai Chen 131 516 5,362
Dongqing Wu 130 106 7,929
Xiucheng Jiang 130 108 933
Zhi Yang 129 324 17,938
Yanmin Zhu 128 225 3,063
Xiaojun Guo 128 127 2,036
Sixun Zheng 127 217 6,586
Xiaodong Zhuang 126 110 12,885
Chuan-Liang Feng 123 79 1,857
Xinliang Feng 118 685 73,264
Xingyi Huang 117 155 11,375
Jie Yin 116 192 5,706
Wang-Zhang Yuan 116 147 9,856
Wenjiang Ding 115 282 9,041
Chuan Zhang 114 71 3,151
Yanna NuLi 114 97 4,401
Xuesong Jiang 112 101 1,902
Li-Min Zhu 110 235 4,501
Kun Qian 109 109 3,100
Jicun Ren 109 91 2,471
戈皞 盛 109 83 791
Jianping Chen 109 144 1,565
Xiangyang Zhu 108 127 2,012
Jian Cao 108 104 587
Jun Wu 107 135 2,396
Fangming Jin 107 230 5,226
David Morales-Jimenez 106 99 774
Yi Yin 106 81 554
Jie Song 106 74 1,954
Lingge Jiang 105 81 479
Shunai Che 105 110 3,847
Chunxia Tan 105 55 4,540
Shuangshuang Chen 105 97 2,581
Jun Zhao 105 87 625