19.9K
Articles
659.7K
Citations
3.9
avg. Impact Factor
275
h-index

Most cited authors in 2021

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
David W Flaherty 202 78 2,844
Huimin Zhao 201 205 11,599
Ye Li 173 254 9,435
Paul Braun 143 213 13,714
Christopher Tessum 141 29 1,040
Jason Adams 134 3 83
Melkior Ornik 124 28 175
Pranjali Priyadarshini 105 8 189
Pengcheng Sun 97 22 669
Brendan A C Harley 94 146 5,663
Tomas Ricciardulli 92 4 79
Narayana Aluru 85 277 13,307
Nenad Miljkovic 80 151 7,283
Jianjun Cheng 75 219 17,490
Soumyadip Sett 74 43 909
Jian-Min Zuo 69 216 7,940
Sameh H Tawfick 67 88 5,850
Paul J A Kenis 66 214 17,748
Jae-Hwan Kim 65 19 1,250
Daniel T Bregante 62 23 512
Kazi Fazle Rabbi 60 29 263
Ming-Hsun Cheng 59 119 2,119
Christopher V Rao 58 48 1,457
Vijay Singh 57 109 2,350
Ipek Tasan 57 11 261
Ahmed Elbanna 57 14 104
Meng Zhang 56 5 72
Diwakar Shukla 55 97 3,070
SungWoo Nam 55 65 3,794
Lei Zhao 54 25 1,712
Zhonghua Zheng 54 9 78
Xiao Yan 53 38 682
David G Cahill 52 163 15,045
Haw-Wen Hsiao 51 13 101
Ziyuan Song 51 68 2,926
Gaurav Bahl 50 54 2,013
Jia-Qi Li 47 21 346
Jiaqi Li 46 7 81
Zhengzhong Tan 45 14 207
Marley J Dewey 45 14 135
Yunjiang Jiang 45 5 59
Ning Wang 45 83 7,659
Varun Mohan 44 6 104
Christopher W Peterson 44 14 530
Jin Myung Kim 42 12 119
Jonathan J Makela 41 138 3,926
Arend M Van Der Zande 39 65 16,941
Rabin Bhattarai 37 58 735
Amir Taqieddin 37 12 342
Brian T Cunningham 36 162 6,676
Wuchen Fu 36 5 61
Nantao Li 36 12 144
Beniamin Zahiri 35 40 2,735
Thanh H Nguyen 32 103 4,048
Ying Diao 32 86 6,182
Isaac Cann 32 43 1,406
Akash Rai 32 6 162
Chullhee Cho 31 8 160
Pinshane Y Huang 30 48 10,003
Ahmed M Abdel-Hamid 30 16 338
Gabriel V Pereira 30 17 305
Jaeyoung Heo 29 12 444
Xiao Su 28 52 1,437
David Samuel Potts 26 4 63
Aidan E Gilchrist 26 10 65
Jaehyung Yu 26 14 235
Yih-Kuen Jan 26 108 1,116
Rashid Bashir 25 121 4,253
Zhe Cheng 25 43 845
Lav R Varshney 24 103 2,403
Simon A Rogers 23 67 1,676
Charles M Schroeder 23 91 3,029
Dipanjan Pan 22 162 4,883
Yuhang Jing 22 26 458
Kwiyong Kim 22 32 461
Elİf Ertekİn 22 89 2,873
Aleczandria S Tiffany 22 7 102
Mohammad Abir Hossain 22 7 31
Harrison M Kim 22 95 1,700
Edmund Han 22 6 146