2.1K
Articles
58.3K
Citations
6.6
avg. Impact Factor
106
h-index

Most published authors in 2016

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Yi Shi 43 291 11,650
Qing Wan 35 107 4,163
Xuefeng Wang 27 199 9,986
Xinran Wang 21 187 28,266
Kunji Chen 18 149 2,327
Jun Xu 17 196 4,832
Rong Zhang 16 264 3,650
Haoshen Zhou 14 556 43,251
Ping He 13 230 11,899
Li-jia Pan 13 118 11,127
He-Gen Zheng 13 143 6,240
Lijia Pan 13 62 6,563
Qijing Wang 13 61 2,078
Jing-Lin zuo 13 364 12,078
Qingyi Lu 12 123 5,492
Feng Gao 12 68 1,556
Song-Song Bao 12 90 2,397
You-Xuan Zheng 12 168 4,149
You Song 11 332 12,173
Yongbing Xu 11 116 1,902
Yan-qing Lu 11 313 7,278
Li-Min Zheng 11 164 4,664
Dan-Ran Li 10 107 2,749
Linwei Yu 10 115 2,739
Yue Zhao 10 210 5,600
Wei-Yin Sun 9 220 8,345
Cheng-Hui Li 9 91 3,914
Peng Wang 9 235 10,079
Fengqiu Wang 9 101 7,151
Jia Zhu 8 113 12,990
Junzhuan Wang 8 68 1,150
Zou Zhigang 8 265 11,243
Peng Chen 7 129 4,520
Yun Li 7 84 2,946
Jianguo Liu 6 121 5,177
Zhong-Peng Lv 6 16 176
Wei Hu 6 173 3,746
Xin-Yi Wang 6 71 3,380
Daowei He 6 12 1,160
Dun-Jun Chen 6 106 1,189
Yu Zhao 6 11 368