11.9K
Articles
370.7K
Citations
5.3
avg. Impact Factor
211
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Nan-Feng Zheng 31,129 278 28,076
Bin Ren 25,098 288 23,031
Zhong-Qun Tian 25,091 554 31,249
Shi-Gang Sun 15,802 341 17,681
Ye Wang 14,475 283 19,987
Jian-feng Li 14,326 264 14,933
Zhao-Xiong Xie 14,152 174 12,810
Zhi-You Zhou 14,054 213 17,791
Lan-Sun Zheng 12,652 277 9,083
Chaoyong Yang 11,095 280 15,780
Qin Kuang 11,051 138 11,682
Na Tian 9,348 57 6,703
Jiawei Zhang 9,128 122 6,952
Qinghong Zhang 9,067 78 7,206
Zhi Zhu 8,494 195 11,700
De-Yin Wu 8,066 161 10,190
Xiang-Jian Kong 7,071 106 6,465
Yong Yang 6,913 389 16,743
Hai-Chao Xu 6,900 104 4,692
Xin Lu 6,874 169 8,046
Gang Fu 6,574 55 5,096
Xiao-Qing Huang 6,495 225 20,537
Xiaomei Chen 6,341 202 11,981
Long-Wu Ye 5,896 106 4,738
Cheng Wang 5,804 134 13,291
Feng-Ru Fan 5,785 52 13,190
Rui-Xuan Qin 5,781 40 3,077
Binghui Wu 5,743 69 5,771
La-Sheng Long 5,720 128 5,377
Yuan-Zhi Tan 5,404 75 4,267
Weiping Deng 5,338 62 6,120
Jincan Kang 5,211 41 3,817
Quan-Ming Wang 5,149 126 6,387
Hai-Ping Xia 4,615 193 5,443
Xi-Guang Han 4,599 80 4,754
Pengxin Liu 4,576 28 3,155
Jinhao Gao 4,449 114 9,622
Quan-Feng Dong 4,387 89 4,086
Pei-Qiang Huang 4,340 238 5,670
Rong-Bin Huang 4,308 195 5,871
Kang Cheng 4,278 49 3,760
Jun Zhu 4,252 176 4,293
Yu-Fen Zhao 4,217 426 7,295
Wenbin Lin 4,161 412 59,378
Huayan Yang 4,102 21 2,663
Yun-Bao Jiang 4,055 98 4,880
Changjian Lin 4,006 100 6,450
Cheng Zong 3,945 78 5,406
Bing-Wei Mao 3,867 91 3,220
Xiao-Mei Chen 3,847 75 3,862
Eric Meggers 3,786 245 14,101
Jun Cheng 3,690 289 10,137
Boon K Teo 3,679 78 3,001
Juanzhu Yan 3,671 25 2,198
Lei Zhang 3,645 81 7,916
xian-kai Wan 3,559 26 2,366
Jin-Bao Zhao 3,526 146 4,547
Ming-Sen Zheng 3,519 80 3,838
Shunji Xie 3,493 33 2,906
Shiguang Mo 3,395 13 1,795
Song-Yuan Ding 3,387 32 2,832
Ling Huang 3,353 101 3,318
Jia-Wei Yan 3,212 84 2,705
Wei Wu 3,209 158 4,480
Xue Wang 3,199 70 4,897
Xiarong Zheng 3,197 119 3,044
Yanling Song 3,175 85 2,450
WanZhen Liang 3,166 76 5,933
Xiaomei Yan 2,953 75 2,328
Chao Shu 2,932 33 2,131
Wen-Jing Hong 2,852 154 6,452
Lei Gong 2,835 54 2,152
Su-Yuan Xie 2,835 65 2,188
Qing Lin Liu 2,809 171 6,363
Guillaume Prestat 2,740 165 3,236
Jiale Huang 2,731 149 5,820
Jun Tao 2,728 80 4,172
Mingshang Jin 2,708 74 8,152
Yu Wang 2,699 22 2,095
Xiao-Shan Zheng 2,666 15 1,836
Zhoucheng Wang 2,642 55 2,786
Dong-Liang Peng 2,600 164 5,676