11.9K
Articles
370.7K
Citations
5.3
avg. Impact Factor
211
h-index

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhong-Qun Tian 517 554 31,249
Lan-Sun Zheng 434 277 9,083
Bin Ren 363 288 23,031
Shi-Gang Sun 359 341 17,681
Chaoyong Yang 345 280 15,780
Nan-Feng Zheng 330 278 28,076
Jian-feng Li 329 264 14,933
Jun Zhu 268 176 4,293
Zhi Zhu 233 195 11,700
Yu-Fen Zhao 222 426 7,295
Zhao-Xiong Xie 220 174 12,810
Yong Yang 214 389 16,743
La-Sheng Long 201 128 5,377
Pei-Qiang Huang 193 238 5,670
Ye Wang 191 283 19,987
Hai-Ping Xia 181 193 5,443
Zhi-You Zhou 178 213 17,791
Wen-Jing Hong 177 154 6,452
Zexing Cao 164 205 4,050
Wei Wu 162 158 4,480
De-Yin Wu 155 161 10,190
Xiarong Zheng 154 119 3,044
Xiang-Jian Kong 154 106 6,465
Guillaume Prestat 150 165 3,236
Long-Wu Ye 150 106 4,738
Cheng Wang 150 134 13,291
Zhong Chen 149 367 6,637
Hai-Chao Xu 146 104 4,692
Jiawei Zhang 146 122 6,952
Jin-Bao Zhao 144 146 4,547
Jun Cheng 142 289 10,137
Zhong Chen 137 613 27,003
Qin Kuang 131 138 11,682
Xin Lu 129 169 8,046
Jinhao Gao 126 114 9,622
Rong-Bin Huang 124 195 5,871
Ling Huang 119 101 3,318
Yanling Song 114 85 2,450
Zhao-Hui Zhou 114 102 1,316
Yuan-Zhi Tan 112 75 4,267
Quan-Feng Dong 111 89 4,086
Bing-Wei Mao 109 91 3,220
Yun-Bao Jiang 109 98 4,880
Qinghong Zhang 108 78 7,206
Yi Zhao 108 131 2,701
Donghai Lin 107 90 1,195
Xiaomei Chen 107 202 11,981
Xiao-Sheng Yan 106 39 1,692
Dong-Liang Peng 106 164 5,676
Qiuquan Wang 105 94 2,175
You-zhu Yuan 103 158 5,020
Xu Hou 103 152 6,738
Jiale Huang 101 149 5,820
Jun-yang Liu 99 70 1,762
Binju Wang 98 81 1,839
Xiao-Yu Cao 95 58 1,978
Su-Yuan Xie 94 65 2,188
Quan-Ming Wang 94 126 6,387
Jia Shi 92 56 1,173
Ming-Sen Zheng 90 80 3,838
Changjian Lin 90 100 6,450
Xiaomei Yan 90 75 2,328
Qing Lin Liu 89 171 6,363
WanZhen Liang 89 76 5,933
Kelvin H L Zhang 88 129 3,393
Yinghua Lu 86 101 2,353
Jia-Wei Yan 86 84 2,705
Chuanliu Wu 85 50 851
Dong-ping Zhan 85 82 1,527
Boon K Teo 85 78 3,001
Yibing Zhao 81 43 531
Guo Tang 79 57 1,840
Xiao-Qing Huang 79 225 20,537
Wei Hang 77 100 2,083
Zhuang-Ping Zhan 75 57 1,852
Yuan-Peng Wang 75 75 2,157
Daohua Sun 73 105 5,123
Eric Meggers 73 245 14,101
Chun Tang 70 44 614
Ning He 69 62 1,386
Qing-Shui Xie 69 65 1,796
Bai-Shan Fang 69 57 527
Na Tian 68 57 6,703
Peifeng Su 67 49 1,971
Hong Zhang 67 61 1,465
Lai-Sen Wang 67 71 1,944
Hua Zhang 67 60 4,450
Lei Gong 66 54 2,152
Qiu Gen Zhang 65 123 4,303
Gang Fu 65 55 5,096