Citation of paper, clusterProfiler: an R package for comparing biological themes among gene clusters

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Donghua Zou18485883.2
Andrew E Jaffe1415312,26115.9
Qing-Yu He1326619,8587.7
Peng Luo12726303.4
Gang Chen123205,5383.6
Leonardo Collado-Torres11612,47513.1
Guangchuang Yu114813,60142.9
Amanda J Price9181,51527.7
80
Mariana Recamonde-Mendoza8373892.7
Stefaniya K Boneva8262173.9
Yongchun Zuo8841,3763.8
Julian Wolf8221583.7
Qi-qi Xie7231533.3
Alireza Khodadadi-Jamayran7597673.7
Mehdi Pirooznia71453,3604.6
Hongbing Shen742216,5665.7
Huajing Teng7466193.1
Xiao-Wei Zhang71966,9495.2
Haja N Kadarmideen71342,8263.1
Congting Ye6353682.5
Katerina Rohlenova6291,07512.8
Michal Mikula61091,9962.5
Wenjun Cheng6529611.8
Jukun Song6232944.9
Xiaofan Lu6376208.6
Daniel R Weinberger660472,8688.8
Quan Cheng6899224.4
Yu Xiao61222,3548.4
60
Maria Kulecka6403872.3
Oliver Stegle617828,11435.1
Valerio Licursi6292803.6
Maroun Bou Sleiman6121254.5
Peter Carmeliet6715103,01711.3
Frank Szulzewsky6411,76510.5
Janine Altmüller5953,7567.5
Martin Garrido-Rodriguez5151704.9
Qingshun Quinn Li51082,5092.5
Sheng Li5571,6575.5
Xing-Huan Wang528121,79134.6
Jerome Verdier5501,7444.5
David Adelson51274,7984.5
Ole N Jensen533327,7396
Fengbiao Mao5385183.9
Matija Snuderl51727,74811.3
Anna Aschenbrenner5371,63323.8
Alİ AltintaŞ5222654.5
Naveed Ishaque5502,69315.7
Aristotelis Tsirigos515510,19413.2

Journals Citing This Paper