Citation of paper, Layer-by-Layer Assembly of Ultrathin Composite Films from Micron-Sized Graphite Oxide Sheets and Polycations

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Hua-Jie Huang21643,49510.4
Junwu Zhu1819611,6289.2
Gordon G Wallace16120361,9084.9
Babak Jaleh141112,5765
Mahmoud Nasrollahzadeh1427911,1949.5
Xianjue Chen11912,5856.8
Jaehoon Kim112116,3034.6
Dan Li1022330,35912.2
Sanjeev Gambhir10401,9717.5
Sonbinh T Nguyen1028571,02917.7
K.N. Hui102277,4967.2
Chun-Zhong Li1059029,6307.1
Changsheng Shan10315,23914.2
Byeong-Su Kim91669,2556.8
Xu Zhang9335674.2
Kwan San Hui92127,3366.5
Wenjie Mai820613,16510.6
Yihua Zhu819311,2987.3
Alpha Chi Him Tsang8182,94217.2
80
Chunxu Pan82187,4244.8
Nam Hoon Kim830020,38012.2
70
Thalappil Pradeep754322,8144.4
Heon Sang Lee7802,4423.4
Xiaoqing Jiang7571,7143.8
Yong Zhang7135575.4
Yi-Jun Xu724929,88219.4
Kader Dağcı Kıranşan7161593.4
Jianfeng Ping71145,51711.3
Yueming Li7658,27712.9
Wenrong Yang723011,3007.8
Wei Fan71114,1347.4
Colin L Raston654216,6352.3
Jian Wu61073,1585.4
Sepidar Sayyar6278725.5
Celina M Miyazaki6551,2313.3
60
Jung Kyoo Lee6462,2036
Onder Metin61126,1257.5
S Abraham John61794,2293.2
Yaroslav I Kurys615961
Sreeprasad T Sreenivasan6644,5009.5
Tianxi Liu646421,0797.4
60
Yuanzhe Piao6953,3636.8
Won Bae Kim61646,6235.2
Yuan-Qing Li61185,2687.6
Huanwen Wang61016,58112.8
Yixian Wang6323,23314.7

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
RSC Advances1543.5★★
Carbon9810.1★★
Electrochimica Acta966.6★★
ACS Applied Materials & Interfaces779.3★★
Journal of Materials Chemistry A6412.8★★
Nanoscale567.5★★
Journal of Materials Chemistry55
Applied Surface Science556.5★★
Sensors and Actuators B: Chemical468.2★★
Journal of Power Sources468.7★★
Journal of Physical Chemistry C423.7★★
Journal of Colloid and Interface Science409.1★★
Langmuir373.9★★
Biosensors and Bioelectronics3511.4★★
New Journal of Chemistry353.5★★
ACS Nano3416.3★★
Scientific Reports334.7★★
International Journal of Hydrogen Energy316.6★★
Advanced Functional Materials3015.3★★
Journal of Materials Science294.2★★
Journal of Alloys and Compounds295.6★★
Talanta276★★
Electroanalysis262.9★★
Advanced Materials2523.5★★★
Chemistry of Materials259.4★★
Journal of Electroanalytical Chemistry234★★
Chemical Engineering Journal2214.5★★
Chemical Communications225.6★★
Analytical Chemistry227.6★★
Materials Chemistry and Physics194.2★★
Physical Chemistry Chemical Physics193.5★★
Journal of the American Chemical Society1915.8★★
Small1810.8★★
Mikrochimica Acta185.6★★
Nanotechnology183.2★★
Materials Research Bulletin175★★
Journal of the Electrochemical Society163.8★★
Materials Letters153.2★★
Journal of Solid State Electrochemistry152.5★★
Analytical Methods153.1★★
Polymer153.7★★
Journal of Applied Polymer Science152.7★★
Electrochemistry Communications145★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering148.1
Analytica Chimica Acta146.4★★
Advanced Materials Research130.5
Synthetic Metals133.5★★
Ceramics International135★★
Chemistry - A European Journal134.5★★
Journal of Materials Science: Materials in Electronics122★★