0.7(top 18%)
Impact Factor
0.8(top 18%)
extended IF
30(top 13%)
H-Index
2.3K
authors
9.1K
papers
26.8K
citations
1.7K
citing journals
14.4K
citing authors

Most published authors in 2015

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Alexander Burilov 11 349 1,293
Leonid M Pevzner 9 69 177
Sergey I Levchenkov 8 136 770
Moamen S Refat 8 303 3,675
Vladimir Gein 8 213 857
Abd El-Galil E Amr 7 236 2,988
Leonid D Popov 6 132 731
Igor N Shcherbakov 6 166 966
Mikhail L Petrov 6 51 355
Boris A Trofimov 6 1,114 9,317
Nugzar Z Mamardashvili 6 186 1,237
Viktor Loshchenov 6 126 991
Mohamed A Al-Omar 6 262 2,695
Alexander Belyaev 5 44 105
D Ashok 5 87 634
Andrei Bogdanov 5 81 412
Anatolii S Burlov 5 166 1,239
Valery V Ragulin 5 50 229
Vadim P Boyarskiy 4 111 2,812
Vladislav Gurzhiy 4 180 1,543
Yurij N Klimochkin 4 137 950
Nina Gusarova 4 382 2,799
Mikhail G Osmolowsky 4 41 544
Maria V Makarova 4 23 93
Maxim E Dmitriev 4 20 112
Olga M Osmolovskaya 4 42 241
Albina Dogadina 4 65 319
Valery G Vlasenko 4 124 793
Vladimir I Minkin 4 888 8,886
Yulia P Tupolova 4 39 297
Yurii Murinov 3 146 423
Natal'ya V Davletshina 3 33 142
Sergey A Koshkin 3 24 98
Nadezhda A Zhuk 3 69 378
Vera M Shakhova 3 6 9
Volodymyr Brovarets 3 177 592
Oleg N Burov 3 53 319
Artem A Selyutin 3 35 129
Serafima Znoiko 3 15 93
Sergey I Lopatin 3 168 885
Valerij Kuznetsov 3 102 386
Lenar I Musin 3 38 198
Victor V Gusarov 3 174 2,006
Natalia P Bobrysheva 3 22 414
Mohammad Nikpassand 3 106 1,249
Leila Zare Fekri 3 95 1,065
Равил Хуснутдинов 3 145 781