7.7(top 1%)
Impact Factor
8.1(top 1%)
extended IF
160(top 2%)
H-Index
10.7K
authors
20.5K
papers
454.5K
citations
7.3K
citing journals
132.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Rizwan Hasan Khan 71 332 10,599
Jayakumar Rangasamy 70 255 19,079
Md Imtaiyaz Hassan 61 373 6,680
Khalid Mahmood Zia 59 149 5,466
Muhammad Bilal 51 721 13,296
Jun Liu 47 112 4,868
Ali Akbar Saboury 47 332 7,795
Mohammad Zuber 46 90 3,779
Asimul Islam 45 208 3,354
Ali Akbar Moosavi-Movahedi 45 336 5,572
Faizan Ahmad 44 276 6,270
Moncef Nasri 43 203 7,593
Nagarajan Selvamurugan 43 154 9,289
Hafiz M N Iqbal 41 515 12,756
Vladimir N Uversky 37 1,010 64,628
Wen Qin 37 138 2,747
Deyun Wang 33 121 2,759
Gangliang Huang 32 146 2,824
Xi-Guang Chen 32 149 5,171
Tsutomu Arakawa 30 188 12,244
Abdullah M. Asiri 30 1,948 77,797
Sankaran Meenakshi 30 99 3,155
Le Jia 29 80 1,540
SangGuan You 29 127 2,884
Roberto Fernandez-Lafuente 28 531 34,200
Benildo Cavada 28 284 5,219
Yuntao Liu 28 163 3,675
Mohammad Hasanzadeh 28 276 6,179
Rathinam Karthik 27 71 2,144
Caiming Li 27 77 953
Zhengbiao Gu 27 91 1,341
Yan Hong 27 138 2,041
Zhaofeng Li 27 137 2,267
Se-Kwon Kim 26 794 33,489
Zhanyong Guo 26 101 3,001
Wenqiang Tan 26 99 2,786
Seid Mahdi Jafari 26 424 18,320
Murat Kaya 26 147 4,641
Boris I Kurganov 25 136 3,136
Jian-Hua xie 25 214 5,621
Mehrez E El-Naggar 25 130 3,719
Zhe Chi 25 121 2,053
Xiao–Kun Ouyang 25 88 2,602
Jiaguo Liu 24 86 1,502
Hiroshi Tamura 24 161 12,083
Faramarz Khodaiyan 24 105 3,347
Samir Bejar 24 99 2,520
Xiong Fu 24 119 3,254
Ding-Tao Wu 24 122 2,359
Bimalendu Ray 24 81 2,982
Qing Li 23 76 1,331
Amit Kumar Nayak 23 222 5,506
Huahua Yu 23 122 3,184
Zhao-Jun Wei 23 199 4,686
Bassem Jaouadi 23 85 2,023
Qiang Huang 23 128 3,816
Li Cheng 22 88 1,430
Yong-Doo Park 22 58 636
Kentaro Shiraki 22 178 3,934
Kyria Santiago do Nascimento 22 88 1,113
Qing Zhang 22 367 16,174
K Jayaram Kumar 22 32 353
Ling Chen 22 142 5,195
Sudha Pn 22 56 1,479
Hassan Namazi 22 101 3,837
Reza Khodarahmi 21 114 1,736
Abid Hasnain 21 69 882
David Julian McClements 21 1,614 93,215
Mu Naushad 21 466 20,652
Swagata Dasgupta 21 160 3,499
Guilherme Lanzi Sassaki 21 209 5,574
Won Ho Park 21 227 13,045
Mojtaba Falahati 21 98 2,183
Bilqees Bano 21 93 742
Lihong Fan 21 57 1,533
Thandapani Gomathi 21 44 1,368
zahra Emam-Djomeh 21 251 6,205
Juan Kan 21 43 1,378
Marjan Ghorbani 21 100 1,727
Shuang Song 20 69 1,035
In-Chul Um 20 66 3,053