3.4(top 5%)
Impact Factor
3.8(top 5%)
extended IF
480(top 1%)
H-Index
42.6K
authors
127.5K
papers
4.8M
citations
9.2K
citing journals
295.4K
citing authors

Most published authors in 2018

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Kenji Watanabe 8 1,496 92,943
Eiji Saitoh, 齊藤英治 8 332 20,944
Ekhard K H Salje 8 573 17,890
xixiang Zhang 7 572 30,587
Takashi Taniguchi 7 1,443 90,368
Stephen J Pearton 7 2,064 60,210
Huili Grace Xing 7 299 12,283
Yu-Ping Sun 7 252 4,747
Xuebin Zhu 6 209 3,161
Yongbing Xu 6 116 1,902
Hideo Ohno 6 732 56,866
Fan Ren 6 545 17,361
Shunsuke Fukami 6 183 7,367
Debdeep Jena 6 286 10,639
Takeshi Ohshima 6 100 1,532
Justin C Norman 5 88 2,263
Muhammad Irfan 5 158 2,955
Shengli Jia 5 204 14,430
Nikolay I Zheludev 5 423 28,721
Hideo Sato 5 63 2,133
Xiu Feng Han 5 253 4,826
Hiroshi Funakubo 5 665 10,294
Jak Chakhalian 5 70 2,404
Marius Grundmann 5 741 25,684
Wenhai Song 5 145 2,467
Weidong Zhou 5 81 2,417
Xiao-Jun Liu 5 189 3,143
De-Lin Zhang 5 160 4,058
Sven Hofling 5 571 15,658
Masataka Higashiwaki 5 157 10,232
Jun-Ming Liu 5 467 18,067
Stephan Koch 5 216 9,055
Daehwan Jung 5 72 1,822
John Bowers 5 950 31,427
Siddharth Rajan 5 206 7,251
Takashi Kikkawa 4 57 2,266
Long You 4 77 3,220
Eric Plum 4 61 3,355
Weikun Ge 4 50 559
Douglas L Irving 4 41 1,156
Mingxing Wang 4 274 5,753
Hongrui Zhang 4 66 860
Feifei Wang 4 163 3,671
Morteza Monavarian 4 41 600
Paul Chevalier 4 24 558
Nikolai B Smirnov 4 236 3,955
Baogen Shen 4 86 1,264
Hugo Zbinden 4 162 15,993
Jian-Ping Wang 4 182 4,896
Ashwin A Seshia 4 211 3,200
Dapeng Yu 4 205 7,645
Cai-Long Liu 4 66 828
Takao Shimizu 4 254 8,722
Yuewei Zhang 4 71 49,269
Shujun Zhang 4 557 26,331
François M Peeters 4 383 15,361
Jiancheng Yang 4 21 1,937
Tie Jun Cui 4 574 23,796
Johan Åkerman 4 265 8,059
Nian Sun 4 189 5,994
Zhigao Sheng 4 99 1,587
Xiaobing Yan 4 100 2,510
Chao Lu 4 31 546
Chadwin D Young 4 177 2,810
Federico Capasso 4 239 33,115
Xiang Ming Chen 4 266 5,107
Zhifeng Ren 4 361 39,780
Rong Zhang 4 264 3,650
Joel B Varley 4 104 6,500
Masaaki A Tanaka 4 206 4,058
Nian X Sun 4 235 6,201
Zbigniew Galazka 4 152 5,681
Roger Loo 4 372 4,991
Osami Sakata 4 346 7,522
Jörg Hader 4 46 994
Xin Chen 4 37 824
Jirong Sun 4 232 5,347
Yimei Zhu 4 410 13,202
Xiaolong Fan 4 49 858
Patrick E Hopkins 4 240 7,889
Yan-qing Lu 4 313 7,278
Keith A Nelson 4 239 12,641
Gang Chen 4 575 61,530
Alexander Y Polyakov 4 262 5,303
Xuefeng Wang 4 199 9,986
Manijeh Razeghi 4 323 12,755
steven Denbaars 3 967 46,557
Angela Vella 3 62 1,534
Mathias M Schubert 3 341 8,388
Jia-Qing He 3 274 23,172