40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most published authors in 2021

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xuping Sun 142 601 56,603
Quan Zou 109 314 11,495
Dezhong Yao 77 344 7,575
Huafu Chen 71 207 6,143
Jun Shi 63 78 891
Tingshuai Li 62 129 4,320
Benjamin Becker 61 194 3,894
Yuandan Dong 49 110 2,017
Jianyu Yang 46 243 2,442
Yubing Gong 46 258 1,851
Fan Dong 44 411 30,002
Yanjuan Sun 42 289 23,730
Bharat B Biswal 41 233 23,714
Hassan Karimi-Maleh 40 365 16,318
Chao Zhang 40 597 5,211
Liming Zhou 39 76 734
Jianghui Cai 39 29 38
Ying-Chang Liang 36 496 21,713
Cheng Luo 36 142 3,746
Weihao Hu 35 193 2,646
Shunjun Wei 35 81 857
Jinhong Guo 35 71 1,422
Keith M Kendrick 34 298 13,700
Guolong Cui 34 190 2,508
Longquan Chen 31 61 1,966
Zhenglin Yang 31 93 3,243
Yuanfu Chen 31 181 8,564
Wang jianxun 31 84 485
Jun Hu 30 84 448
Xiaotao Zu 30 86 2,236
Junjie Wu 30 120 1,126
Hao Lin 30 186 12,068
Shiwen Yang 30 268 4,464
Xing Xu 29 74 2,105
Qian Liu 29 146 12,904
Xiaotong Guan 28 67 307
Yong Fan 27 206 1,983
Zai-Ping Nie 27 294 3,505
Hu Xiong 27 91 1,263
Shuxia Yao 26 58 748
Peng Xu 26 131 2,782
Yong Chen 26 114 744
Yizhen Liu 25 47 1,060
Zhiqin Zhao 24 103 729
Liujiang Zhou 24 83 3,939
Jingjing Li 24 61 1,103
Chun-Hua Cui 24 84 5,365
Yin Zhang 23 169 4,661
Yonglan Luo 23 142 7,242
Zhiguang Qin 23 88 1,163
Tieshan Li 23 123 3,042
Yiming Yu 22 81 660
Zhanliang Wang 22 91 553
Guo Liu 22 85 591
Shaomeng Wang 22 50 368
Heng Tao Shen 22 204 9,490
Wen-Qin Wang 22 234 4,237
Yulin Huang 22 156 1,499
Luqi Zhang 22 155 1,183
Fali Li 22 79 1,347
Yong Deng 22 371 12,556
Jun Hu 22 133 883
Yuhua Cheng 21 87 1,044
Zewei Wu 21 41 128
Lingna Yue 21 46 323
Xiaoling Zhang 21 59 840
Sheng Sun 21 89 1,980
Dun Lu 21 22 96
Yafeng Li 21 38 167
Yu Jian Cheng 21 142 3,646
Feng Lan 21 28 355
Fumin Shen 21 119 4,264
Sajeewa S N Maharachchikumbura 20 160 8,740
Yang Yang 20 124 4,067
Bo Chen 20 27 106
Ting-Zhu Huang 20 431 5,354
Peng Ye 20 38 133
Jing Tian 20 29 119
Qianbao Wu 20 13 99
Wenjie Fu 20 44 171
Hailong Li 20 51 284
Feng Zhou 19 36 391
Xinqi Zhou 19 27 260
Yixin Wan 19 7 25
Xiaoran Hu 19 41 681
Hongwei Li 19 108 3,352
Hai Yan Xiao 19 103 2,019
Wanli Zhang 19 37 962