40.6K(top 1%)
articles
521.8K(top 2%)
citations
7,672(top 2%)
★★ articles
141(top 2%)
★★★ articles
2.9(top 14%)
Avg IF
193(top 3%)
H-Index
277(top 3%)
G-Index
3,503
journals

Most published authors in 2017

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xiaobo Liu 38 466 8,070
Zai-Ping Nie 37 294 3,505
Dezhong Yao 36 344 7,575
Supeng Leng 28 177 3,797
Chao Zhang 27 597 5,211
Bing-Zhong Wang 26 348 4,260
Yuehang Xu 26 101 845
Lingjiang Kong 26 198 2,495
Hao Lin 24 186 12,068
Roger Giddings 24 139 1,643
Luqi Zhang 23 155 1,183
Huafu Chen 23 207 6,143
Kaixue 22 134 1,346
Wei Yi 22 126 2,049
Qihua Xiong 22 159 8,644
Keith M Kendrick 21 298 13,700
Yubing Gong 20 258 1,851
Jun Hu 20 133 883
Fumin Shen 20 119 4,264
Yuanfu Chen 19 181 8,564
Heng Tao Shen 19 204 9,490
Qun Wan 19 100 954
Guolong Cui 18 190 2,508
Kaijun Song 18 149 1,899
Tiedi Zhang 18 15 72
Yong Fan 18 206 1,983
Wen-Qin Wang 18 234 4,237
Xiao Ding 17 73 1,043
Yang Yang 17 124 4,067
Renbo Wei 16 78 2,887
Alexander O Govorov 16 221 18,959
Arsalan Habib Khawaja 16 94 754
Weidong Mei 16 49 1,373
Sang-Bing Tsai 16 198 2,482
Shiwen Yang 15 268 4,464
Qi Huang 15 183 2,157
ZhaoXu Xu 15 93 1,052
Yunqiu Wu 15 95 714
Ying-Chang Liang 15 496 21,713
Jianyu Yang 15 243 2,442
Yu Jian Cheng 14 142 3,646
Yong-Ling Ban 14 113 2,600
Tao Zhou 14 241 16,098
Qian Li 14 20 120
Chang Jiang You 14 26 269
Heng Chen 14 55 1,205
Gang Wu 14 94 2,403
Songbai He 13 109 1,060
Yikai Chen 13 200 3,484
Zishu He 13 178 1,687
Ce Zhu 13 147 3,208
Yong-Mao Huang 13 38 264
Xiaotao Zu 13 60 918
Bo Gong 13 36 873
Shouxian Mou 13 39 370
Bin Gao 13 107 2,446
Chao Wang 13 26 429
Ting-Zhu Huang 13 431 5,354
Kai Guo 12 82 1,370
Guangjun Wen 12 102 920
Yulin Huang 12 156 1,499
Dr Farman Ali Mangi 12 102 2,056
Fali Li 12 79 1,347
Cheng Luo 12 142 3,746
Jing-Fu Bao 12 59 252
Benjamin Becker 12 194 3,894
Xiaotong Guan 12 67 307
Wei Shao 12 43 558
Xian Qi Lin 12 94 1,088
Xujun Duan 12 76 3,204
Peng Xu 12 131 2,782
Kuo-Chen Chou 12 297 41,717
Christian Montag 12 322 7,876
Zhang Wen 12 23 197
Zhaoyun Duan 11 126 1,204
Tingwei Wu 11 55 869
Shouming Zhong 11 101 1,928
Yazhou Ren 11 38 575
Chenxi Zhao 11 87 569
Tianzi Jiang 11 431 20,827
Zhiqin Zhao 11 103 729
Zhanliang Wang 11 91 553
Tianyu Lei 11 34 2,933
Haiyan Jin 11 44 243
Zhenglin Yang 11 93 3,243
Jian Ping Li 11 82 1,034