47.5K(top 1%)
articles
914.6K(top 1%)
citations
11,376(top 1%)
★★ articles
109(top 3%)
★★★ articles
2.8(top 16%)
Avg IF
237(top 2%)
H-Index
382(top 2%)
G-Index
3,804
journals

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Jieshan Qiu 678 362 23,147
Si Zhou 536 468 19,509
Licheng Sun 499 777 52,306
Jie-Shan Qiu 443 669 37,677
Jijun Zhao 438 650 23,162
Peili Zhang 431 333 28,031
Jianzhang Zhao 431 385 19,978
Xie Quan 374 575 30,084
Xiaojun Peng 365 226 14,380
Shufen Zhang 331 201 5,036
Jingwen Chen 325 359 10,534
Peike Cao 312 219 10,868
Cheng He 287 71 2,840
Chun-Ying Duan 286 180 7,102
Liang Zhao 269 97 4,649
Jiangli Fan 253 144 8,508
Changtai Zhao 248 192 14,045
Xinwen Guo 239 290 9,484
Nan Zhao 235 263 7,404
Bing-Yan Han 235 139 2,464
Tian Liu 207 130 1,683
Chang Yu 205 141 9,922
Meng Changgong 205 214 5,328
Wen-Duo Lu 200 159 8,108
Feng Xia 198 330 8,132
Yongchen Song 189 159 3,219
Changhai Liang 185 211 5,713
Jianjun Du 184 104 5,323
Xiao-Bing Lu 184 103 6,397
Shuo Chen 183 231 9,886
Zhi-Long Xiu 181 129 2,177
Junwei Ye 174 87 1,789
Ming Bao 170 103 2,281
Wen Sun 169 99 4,653
Hongfei Lin 166 121 1,426
Fangyuan Hu 162 103 1,627
Chuang Dong 158 335 8,835
Huchuan Lu 156 196 12,552
Jinping Ou 153 184 3,814
Jingping Qu 152 143 2,675
Yi Luo 152 638 25,530
Yaobin Zhang 150 214 11,721
Xinyong Li 145 240 10,205
Chunshan Song 138 447 25,836
Xi-Ming Sun 135 127 2,585
Yantao Shi 134 112 3,700
Kedong Song 134 68 999
Su-Li Wu 133 73 1,481
Tao Liu 133 96 3,470
Keqiu Li 132 94 1,248
Yuanyuan Qu 130 119 2,662
Jingyun Wang 129 86 4,089
Huimin Zhao 129 113 5,513
Zhihao Yang 127 92 1,237
Wei Peng 127 122 1,831
Hongtao Yu 126 101 5,887
Hong-nan Li 125 174 5,082
Baomin Wang 124 84 1,884
Yu-Shi Luan 122 73 1,477
Yongping Xu 122 111 2,102
Qing Yang 122 107 1,477
Mei Wang 122 119 5,826
You-Nian Wang 120 209 2,615
Bingtao Tang 120 102 4,191
Fei Li 119 67 2,800
Yoshinori Yamamoto 118 801 39,213
Xichuan Yang 117 114 5,868
Ce Hao 116 92 3,444
Han Hu 115 196 17,667
Min Han 113 94 2,037
Jiafei Zhao 111 157 4,142
Jingli Yuan 111 118 5,078
Xin Liu 111 102 2,812
Anmin Liu 111 102 1,899
Wen-Cui Li 111 103 4,139
Hao Zhou 110 110 1,435
Tun Cao 109 99 1,911
Kai-Rong Qin 108 68 510
Xudong Zhao 108 208 8,791
Yu Liu 107 186 3,325
Lifen Liu 106 211 5,367
Ting-Hua Yi 105 120 3,238
Shengyang Tao 104 94 2,368
Yifu Zhang 103 153 5,023
Li-guo Gao 102 78 1,836
Bo Song 101 87 3,287
Zhichao Zhang 101 51 770
Maodu Chen 100 70 896
Yan Su 98 120 2,711
Rui Li 97 126 4,468
Fengyu Cong 97 130 1,345