94.9K(top 1%)
articles
2.1M(top 1%)
citations
20,726(top 1%)
★★ articles
815(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
360(top 1%)
H-Index
565(top 1%)
G-Index
7,526
journals

Most cited authors in 2009

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jia Liu 1,546 55 9,029
Liqin Xiong 1,396 43 3,650
Dongyuan Zhao 1,095 706 85,416
Yonghui Deng 1,023 199 15,255
Ying-Feng Han 1,008 92 3,530
Shiyou Chen 701 159 11,649
Fan Zhang 649 218 18,759
Jiandong Ding 605 168 10,508
Zhongzhi Zhang 570 154 3,387
Yanlei Yu 562 110 9,312
Ke-Xuan Tang 560 302 7,840
Yu Gong 548 106 1,611
Wei-Guo Jia 546 58 1,827
Mengxiao Yu 425 74 9,827
Zhiyuan Chen 425 59 1,756
He-Yong He 421 97 3,330
Zhengzhong Shao 404 311 16,447
Guo-Xin Jin 403 167 6,463
Zhangxiong Wu 395 97 7,901
Dong Yang 390 182 8,581
Tianping Chen 387 128 7,625
Bin Wang 364 210 8,162
Shuigeng Zhou 361 208 4,132
Lu-Cun Wang 353 46 2,973
Tianxi Liu 318 464 22,121
Jia Fan 290 394 15,954
Rongqin Huang 282 42 1,720
Hao Wu 279 91 1,539
Renhua Fan 271 63 1,478
Wei-Lin Dai 270 136 5,509
Qiuping Ding 267 66 2,505
Cheng Zhang 263 36 1,041
Ke-da Yu 258 111 3,652
Guanghong Zuo 247 27 1,122
Chang-Chun Wang 238 194 8,659
Yan Lu 238 13 545
Yunpu Zhai 236 39 3,985
Bo Li 235 289 11,017
Limin Wu 227 197 9,249
Lin Yu 224 100 5,774
Guowei Wang 218 74 1,664
Zhiyong Wang 210 36 1,455
Qian Gao 207 79 3,746
Yong Cao 203 78 4,256
Zhifang Lin 199 45 1,397
Yan Lu 194 47 814
Zhijun 190 21 486
Juan Peng 184 81 2,141
Lu B-R 181 189 6,420
Jin Xu 175 124 2,989
Ping-Hong Zhou 174 137 2,746
Kun Qian 174 110 3,543
Bing Wang 172 29 567
Zhanghai Chen 171 62 1,923
Lijuan Zhang 166 62 4,110
Zhe-Xue Quan 164 78 2,583
Jiong Wu 162 141 2,695
Peiyi Wu 160 337 15,122
Shuning Zhang 158 27 371
Feng Ming 157 37 1,206
Chunhui Deng 155 300 13,665
Xin Chen 151 162 8,012
Suming Li 148 296 11,873
Hao Ge 146 37 1,667
Yu Yao 146 58 2,477
Shengtong Sun 144 71 3,151
Xiaoyu Huang 143 171 5,022
Baohong Liu 140 184 6,871
Xiao-Feng Wang 140 53 591
Hui Chen 138 50 1,170
Xiao Chen 137 61 1,240
Xiao Chen 137 46 481
Yuan Lin 136 25 673
Hong Cao 136 19 524
Jian Zhou 130 360 9,847
Li Jin 129 427 17,845
Yuan-Biao Huang 129 103 6,411
Aiping Fan 128 47 1,370