94.9K(top 1%)
articles
2.1M(top 1%)
citations
20,726(top 1%)
★★ articles
815(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
360(top 1%)
H-Index
565(top 1%)
G-Index
7,526
journals

Most cited authors in 2008

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yonghui Deng 3,172 199 15,255
Lin Yu 2,513 100 5,774
Dongyuan Zhao 2,505 706 85,416
Bo Li 2,333 289 11,017
Chunhui Deng 2,108 300 13,665
Yiqi Luo 2,010 252 23,520
Xiangmin Zhang 1,885 237 11,416
Chun-Hui Deng 1,581 211 9,290
Mengxiao Yu 1,385 74 9,827
Jiandong Ding 1,275 168 10,508
Hongbo Fu 1,067 88 5,215
Huan-Ming Xiong 768 51 5,629
Zhiguo Zhou 716 61 2,521
Yifeng Shi 696 96 12,069
Zhi-Pan Liu 607 194 11,312
Lu B-R 541 189 6,420
Zhe-Xue Quan 513 78 2,583
Tao Yi 485 105 4,457
Wei-Guo Jia 468 58 1,827
Ying-Feng Han 467 92 3,530
Lu-Cun Wang 450 46 2,973
Yong-Mei Liu 440 57 3,896
Jianmin Chen 412 508 18,801
Ruyi Xue 368 29 692
Wei Huang 360 2,496 114,876
He Hu 357 41 2,872
Fuyou Li 329 172 20,476
Sheng Wang 316 13 623
Chang-Chun Wang 315 194 8,659
Li Huang 301 17 492
Dong Gu 275 78 9,753
Guo-Xin Jin 271 167 6,463
Yun Chen 258 106 2,523
Xiao-ling Gao 255 46 2,615
Liang Zhang 247 60 3,530
Miao Xu 243 25 1,226
Jiantao T Han 236 103 5,611
Sheng Wang 225 11 297
Yuping Wu 225 552 31,310
Tianping Chen 220 128 7,625
Zhengang Yang 220 51 2,550
Gang Chen 218 134 4,502
Qiuping Ding 217 66 2,505
Renhua Fan 208 63 1,478
Zi Gao 200 75 1,716
Shuigeng Zhou 199 208 4,132
Yuan-Biao Huang 196 103 6,411
Liang Qiao 192 117 2,153
Zewei Luo 191 27 765
Yi Zhou 191 36 836
Peiyi Wu 190 337 15,122
Yong Cao 189 78 4,256
Jianfeng Feng 187 204 4,609
Feng Yang 185 74 1,551
Sheng Wang 168 29 331
Zhongzhi Zhang 161 154 3,387
Ying-Hong Shi 160 88 3,220
Guowei Wang 159 74 1,664
Qun Zhang 155 110 955
Yahong Zhang 154 140 7,027
En-Gui Fan 153 133 5,819
Jiyang Li 147 19 245
Mingfei Zhou 146 211 6,203
Lan 146 66 3,180
Shuxue Zhou 144 140 5,262
Jian-Qiang You 139 134 5,700
Junjie Du 137 23 385
Baohong Liu 136 184 6,871
Junjie Peng 134 45 1,140
Tianxi Liu 126 464 22,121
Mingxia Gao 126 61 1,313
Yuejun Chen 121 23 617
Wei Fu 108 5 119
Zhenxia Chen 108 172 9,010
Hongliang Liu 107 116 1,660
Yusu Ni 103 13 70
Xin Chen 103 162 8,012
Xiaoqing Zhang 102 81 4,602