94.9K(top 1%)
articles
2.1M(top 1%)
citations
20,726(top 1%)
★★ articles
815(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
360(top 1%)
H-Index
565(top 1%)
G-Index
7,526
journals

Most published authors in 2012

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Dongyuan Zhao 19 706 85,416
Xuebin Yu 17 247 8,405
Jia Guo 17 176 9,532
Nan Chi 17 299 5,031
Jie Wu 16 236 10,128
Huisheng Peng 16 317 23,246
Linfeng Hu 15 91 8,503
Chang-Chun Wang 15 194 8,659
Xiangdong Wang 14 306 7,269
Lei Zhou 14 72 6,981
Zhengzhong Shao 14 311 16,447
Peiyi Wu 14 337 15,122
Shibo Jiang 14 485 25,763
Longbin Qiu 13 97 8,571
Hongjun Xiang 13 201 9,135
Zhenxia Chen 13 172 9,010
Limin Wu 12 197 9,249
Zhan-Ting Li 12 278 9,970
Xinying Li 12 171 3,326
Chunhui Deng 12 300 13,665
Hong Chen 12 70 1,345
Chunxue Bai 12 232 11,759
Haibin Kan 11 76 575
Fan Zhang 11 218 18,759
Tao Chen 11 52 5,771
Xiaotian Li 11 132 3,413
Lu B-R 11 189 6,420
Xiangmin Zhang 10 237 11,416
Shuigeng Zhou 10 208 4,132
Zhen-Guo Yang 10 112 2,144
Li Tao 10 39 1,146
Zhibin Yang 10 93 9,789
Wei Li 10 309 24,048
Ke-da Yu 10 111 3,652
Junwen Zhang 10 191 2,778
Junbo Ge 10 551 8,005
Xuemei Sun 10 102 6,329
Yufeng Shao 10 18 275
Yongfeng Mei 9 304 9,616
Li-Rong Zheng 9 791 34,550
Yanlei Yu 9 110 9,312
Lu Lu 9 215 8,463
Yimin Wei 9 367 6,064
Yong-Yao Xia 9 259 20,520
Gaoshan Huang 9 114 3,491
Xin Chen 8 162 8,012
Fei Xiao 8 52 1,126
Xiaosheng Fang 8 170 17,153
Qiong He 8 75 6,222
Sun-Wei Guo 8 155 5,844
Li Shen 8 43 435
Yi Zhun Zhu 8 282 9,855
Zhong-Sheng Wang 8 108 11,344
Shiyi Xiao 8 54 3,858
Guowei Wang 8 74 1,664
Guanyinsheng Qiu 8 79 2,880
Yonghui Deng 7 199 15,255
Chun-Hui Deng 7 211 9,290
Zedong Jiang 7 51 716
Shao-Yu Li 7 37 1,286
Hui Gong 7 72 1,368
Yi Lu 7 132 4,821
Xiongfei Zheng 7 47 1,958
Jian-Qiang You 7 134 5,700
Fuyou Li 7 172 20,476
Hong 7 233 21,313
Tianxi Liu 7 464 22,121
Yuping Wu 7 552 31,310
Guiyao Zhou 7 138 7,642
Tao Yi 6 105 4,457
Renhua Fan 6 63 1,478
Wenting Wu 6 55 2,118
Jian Dong 6 116 2,381
Lu Wang 6 31 2,624
Jiucun Wang 6 185 4,331
He-Yong He 6 97 3,330
Hongbin Lu 6 100 5,537
Zhe-Xue Quan 6 78 2,583
Ming Xu 6 32 1,569
Yunxia Jin 6 20 652
Qin Yue 6 49 2,531
Jing Zhang 6 38 624
Jing Zhou 6 76 7,050
Zhi-Pan Liu 6 194 11,312