94.9K(top 1%)
articles
2.1M(top 1%)
citations
20,726(top 1%)
★★ articles
815(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
360(top 1%)
H-Index
565(top 1%)
G-Index
7,526
journals

Most published authors in 2009

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Bing Wang 17 29 567
Zhongzhi Zhang 14 154 3,387
Dongyuan Zhao 14 706 85,416
Yu Gong 12 106 1,611
Hui Wei 12 80 440
Shuigeng Zhou 12 208 4,132
Ke-Xuan Tang 10 302 7,840
Zhiyuan Chen 10 59 1,756
Li Jin 9 427 17,845
Yanlei Yu 8 110 9,312
Ying-Feng Han 8 92 3,530
Limin Wu 8 197 9,249
He-Yong He 7 97 3,330
Daoli Zhu 7 12 187
Dong Yang 7 182 8,581
Zhiyong Wang 7 36 1,455
Bo Li 7 289 11,017
Renhua Fan 7 63 1,478
Liqin Xiong 7 43 3,650
Fa-Zhi Qi 7 49 497
Tianxi Liu 6 464 22,121
Guowei Wang 6 74 1,664
Ke-da Yu 6 111 3,652
Hao Wu 6 91 1,539
Mi Zhang 6 9 121
Shuxue Zhou 6 140 5,262
Hao Ge 6 37 1,667
Lu B-R 6 189 6,420
Zhanghai Chen 6 62 1,923
Fan Ye 6 33 136
Juan Peng 6 81 2,141
Xiaoping Xu 6 52 390