94.9K(top 1%)
articles
2.1M(top 1%)
citations
20,726(top 1%)
★★ articles
815(top 1%)
★★★ articles
3.6(top 8%)
Avg IF
360(top 1%)
H-Index
565(top 1%)
G-Index
7,526
journals

Most published authors in 2007

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Wei Huang 15 2,496 114,876
Lu B-R 10 189 6,420
Yu Gong 10 106 1,611
Xin Peng 9 72 659
Renhua Fan 9 63 1,478
Limin Wu 9 197 9,249
Liang Zhang 9 60 3,530
Chunhui Deng 9 300 13,665
Gang Chen 9 134 4,502
Bo Li 8 289 11,017
Ke-Xuan Tang 8 302 7,840
Xiangyang Xue 8 71 1,524
Yifeng Shi 8 96 12,069
Yanlei Yu 7 110 9,312
Wei Chen 7 58 6,362
Zhe-Xue Quan 7 78 2,583
Lei Xu 7 27 449
Dao-Feng Chen 7 142 3,043
Hong Lu 7 29 278
Li Yu 7 146 1,653
Zhenxia Chen 7 172 9,010
Qinghai Song 7 177 4,707
Wei Jin 6 59 1,114
Yingfeng Yu 6 66 1,486
Jie Wu 6 236 10,128
Quli Fan 6 359 14,078
Yimin Wei 6 367 6,064
Xiangmin Zhang 6 237 11,416
Shuigeng Zhou 6 208 4,132
Tianping Chen 6 128 7,625
Bo You 6 69 1,739