313.9K(top 1%)
articles
2.9M(top 1%)
citations
16,938(top 1%)
★★ articles
616(top 1%)
★★★ articles
1.1(top 63%)
Avg IF
356(top 1%)
H-Index
576(top 1%)
G-Index
8,362
journals

Most cited authors in 2011

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Vladimir Belotelov 790 166 3,358
Svetlana N Dedysh 669 179 6,332
Anatoly A Petrukovich 616 113 2,497
Sergey Panyukov 564 89 3,275
Evgeny N Nikolaev 506 203 3,898
Valentin Ananikov 484 301 12,357
Nina V Doronina 423 114 2,009
Galina A Bazilevskaya 407 199 6,056
Lev M Zelenyi 405 183 5,138
Anatoli Petrukovich 394 61 1,847
Georgy A Romanov 386 80 2,428
Ivan A Boldin 378 4 228
Suleyman I Allakhverdiev 316 251 14,981
Sergey Dmitriev 309 372 5,798
A V Artemyev 294 295 5,899
Boris Nikolayevich Khlebtsov 275 114 3,714
Victor F Tarasenko 273 575 4,702
Mikhail Glazov 270 195 6,941
Yuri D Fomin 254 70 1,607
Igor Kostyukov 252 94 2,258
Sergey I Kudryashov 237 336 3,839
Konstantin Lysenko 235 796 11,517
Lidia S Shul'pina 226 98 4,549
Leonid Selenev 211 166 1,861
Dmitrii V Sinitsyn 209 144 1,622
Elizaveta A Bonch-Osmolovskaya 205 80 2,488
Evgeni Kh Baksht 191 118 1,252
Boris B Straumal 156 276 8,775
Guzel R Kudoyarova 155 50 2,090
Dmitriy Chudakov 151 140 12,564
Igor L Eremenko 150 540 5,180
Sergey Kochetkov 148 166 2,272
Mikhail A Uimin 147 132 1,347
Lilya Dzhemileva 146 487 3,299
Sergey Deyev 145 216 3,377
Boris A Trofimov 145 1,114 9,317
Vladimir N Uversky 145 996 65,541
Sergey Aldoshin 144 321 1,837
S V Makarov 141 146 3,062
Lyudmila A Romanenko 140 90 1,536
Viacheslav V Akinin 140 44 821
Vladimir Komlev 128 201 2,645
Valentin N Ryzhov 127 124 2,646
Nikolay E Nifantiev 125 283 6,423
Stanislav A Pshenichnyuk 123 95 880
Evgeny Seleznev 122 16 136
Yu G Gorbunova 121 202 2,505
Andrei V Churakov 120 467 5,018
Victor I Tsetlin 117 97 2,750
Ludmila B Boinovich 116 134 3,447
Lev A Dykman 115 76 4,404
Aziz Muzafarov 112 351 4,049
Alexander Savin 109 147 2,571
Irina A Alekhina 106 30 835
Nariman F Salakhutdinov 106 178 2,359
Vladimir I Kurkin 106 43 469
Pavel Fedorov 105 334 4,691
Ivan Oseledets 104 112 3,303
Leonard M Khalilov 102 279 1,631
Vladilen Pisarenko 102 34 536
Irina Kuznetsova 102 159 4,926
Konstantin K Turoverov 102 144 4,647
Suren M Zakian 101 51 777
Alexander Mukhin 98 192 4,640
German L Perlovich 98 226 3,702
Andrey V Mardanov 97 173 3,773
Michael I Yalandin 97 104 2,022
Mikhail V Gorshkov 96 119 2,242
Oleg G Sinyashin 95 534 5,360
Dmitry G Yakhvarov 95 118 1,344
Vsevolod Ivanov 91 103 2,822
Leonid Kustov 90 404 5,293
Yulia Nelyubina 90 361 4,220
Alexander V Piskunov 89 177 2,130
Alexander I Konovalov 88 371 2,444
Alexey Eliseev 88 102 2,397
Vadim Brazhkin 88 303 5,882
Mikhail Patrakeev 87 149 3,770
Elena D Obraztsova 86 266 5,939
Sergey A Pikuz 86 180 3,010
Kirill Demchenko 84 35 864
Vladimir I Zaikovskii 84 293 4,796
Sergei G Ovchinnikov 84 467 3,829
Vladimir A Mitkevich 83 121 1,488
Gregory Denisov 83 176 2,654
Denis Chachkov 82 201 1,154
Dmitri Bisikalo 81 201 2,627
Andrei Naumov 81 102 1,257
Sergey A Dvoretskiy 81 203 2,409
Vladimir Bratman 80 119 2,592
Sergey Demishev 80 174 1,320
Nikolay E Sluchanko 80 222 1,885
Mikhail A Mazo 79 46 615
Victor I Ovcharenko 78 307 4,182
Vasily V Zhakhovsky 78 173 3,101
Dmitry A Kurdyukov 78 65 1,035
Oxana Flekhter 78 139 1,231
Alexander V Lebedinsky 78 41 1,225