313.9K(top 1%)
articles
2.9M(top 1%)
citations
16,938(top 1%)
★★ articles
616(top 1%)
★★★ articles
1.1(top 63%)
Avg IF
356(top 1%)
H-Index
576(top 1%)
G-Index
8,362
journals

Most published authors in 2011

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Vladimir N Uversky 25 996 65,541
Sergey Aldoshin 24 321 1,837
Boris A Trofimov 23 1,114 9,317
Lilya Dzhemileva 21 487 3,299
Igor L Eremenko 17 540 5,180
Valentin Ananikov 16 301 12,357
Oxana Flekhter 14 139 1,231
Mansur Miftakhov 14 215 314
Vasily Lebedev 13 100 363
Andrei V Churakov 13 467 5,018
Anatoly A Petrukovich 13 113 2,497
Sergei G Ovchinnikov 12 467 3,829
Sergey I Kudryashov 12 336 3,839
Konstantin Lysenko 12 796 11,517
Leonard M Khalilov 12 279 1,631
Svetlana Amosova 12 296 2,289
Aziz Muzafarov 12 351 4,049
Nikolai Salashchenko 12 159 1,237
Victor F Tarasenko 11 575 4,702
Vasily Fomin 11 179 661
Leonid Kustov 11 404 5,293
Vladimir I Zaikovskii 11 293 4,796
Yu G Gorbunova 11 202 2,505
Iosif Gofman 11 131 903
Alexander I Konovalov 10 371 2,444
Leonid Selenev 10 166 1,861
Gennadii Shilov 10 251 1,408
Victor Khrustalev 10 664 6,288
R Morgunov 10 262 1,352
Nugzar Z Mamardashvili 10 186 1,237
Mikhail V Kuznetsov 10 115 1,098
Pavel E Plyusnin 10 173 1,586
Pavel Fedorov 10 334 4,691
Vladimir Ivanov 10 384 4,209
Alexander Burilov 10 349 1,293
Alexander P Tyutyunnik 10 200 1,282
Fanuza A Gimalova 10 71 119
Nikolay Chkhalo 10 160 1,109
Vladimir Komlev 9 201 2,645
Elizaveta A Bonch-Osmolovskaya 9 80 2,488
Naum Ginzburg 9 205 2,334
Lyudmila A Romanenko 9 90 1,536
Valery G Kulichikhin 9 272 2,173
Dmitrii V Sinitsyn 9 144 1,622
Sergey Dmitriev 9 372 5,798
Alexander A Lebedev 9 357 2,159
Oleg G Sinyashin 8 534 5,360
Lev M Zelenyi 8 183 5,138
Nina Gusarova 8 382 2,799
Sergei Alexandrov 8 83 476
Vladimir I. Man'ko 8 439 8,253
Alexey Novikov 8 172 1,075
Andrei V Perepelov 8 99 1,020
Sergey Korenev 8 158 1,299
Gulzhian Dzhardimalieva 8 207 1,552
Sergei M Frolov 8 138 1,905
Yuri E Geints 8 117 830
Alexander V Piskunov 8 177 2,130
Ishmuratov Gumer Yu 8 189 472
Sergey Deyev 8 216 3,377
M B Berezin 7 115 848
Maxim Musalov 7 100 626
Vladimir A Volodin 7 235 1,865
Airat Tuktarov 7 72 515
Anatoli Petrukovich 7 61 1,847
Andrey Tsatsulnikov 7 77 373
Inna Baklanova 7 82 325
Valerii Bukhtiyarov 7 275 6,840
A V Kutina 7 26 88
Yury Shubin 7 187 2,346
Sergey A Dvoretskiy 7 203 2,409
Aleksandr Gusev 7 208 3,369
Mikhail Buzin 7 142 1,012
Yulia Nelyubina 7 361 4,220
Ludmila B Boinovich 7 134 3,447
Sergey Kochetkov 7 166 2,272
Alexander A Bagaturyants 7 106 1,235
Valentin A Bityurin 7 111 732
Mukhamed Keshtov 7 140 869
Alexander Sergeev 7 132 959
Ludmila K Kibardina 7 62 78
Denis Chachkov 7 201 1,154
Victor N Odinokov 7 185 824
A I Dmitriev 7 68 265
Alexander Fradkov 7 301 4,403
Eugene Yakimov 7 312 2,299
Vladimir Dubrovskii 7 274 5,745
Yuri D Fomin 6 70 1,607
Sergey A Pikuz 6 180 3,010
Mikhail Glazov 6 195 6,941
Yury Natochin 6 131 422
Sergey Stovbun 6 95 444
Arthur Tulyabaev 6 57 514
Andrei E Nikolaev 6 93 920
Evgeny N Nikolaev 6 203 3,898
Victor A Nadtochenko 6 180 1,709
Aleksei V Sakharov 6 144 1,194
Alexander Fedotov 6 68 422
Shavrov Vladimir 6 246 1,627
Dmitri Bisikalo 6 201 2,627