954
papers
22,192
citations
194
journals
51
co-authors
187
citing journals
5,313
citing authors
2.8
LAIF

Journals

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment463.367
Journal of Environmental Management34
Journal of Cleaner Production349.6200
Engineering Optimization333.264
Science of the Total Environment318.0244
Energy257.5193
Environmental Engineering Science241.965
Applied Energy2310.6212
Water Resources Management213.5100
Engineering Applications of Artificial Intelligence177.3104
Journal of the Air and Waste Management Association172.389
Environmental Science and Pollution Research164.0113
Journal of Hazardous Materials1610.4284
Expert Systems with Applications168.7207
Resources, Conservation and Recycling159.9130
European Journal of Operational Research156.0260
Journal of Environmental Engineering151.795
Journal of Hydrology135.8226
Climate Dynamics134.0163
International journal of electrical power & energy systems135.6130
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Yongping Li2553105,5652.5
YURUI FAN51511,0923.6
Chunjiang An50571,2204.5
Guanhui Cheng42475372.4
Xiaosheng Qin401001,9652.4
Xander Wang40444952.5
Shuo Wang34427293.5
Zhong Li27415472.9
Lirong Liu25455295.4
Xiaodong Zhang24295182.0
Xiujuan Chen21242874.5
Xiong Zhou19191602.2
Yang Zhou14263402.9
Jinxin Zhu1012742.2
Lin Tang1017210,32413.6
Baiyu Zhang9727592.0
Chuanbao Wu910751.9
zhengping liu99320.7
Yanfeng Li8123703.5
Fuzhan Nasiri6326663.3
Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

Journal of Environmental Management1,246
European Journal of Operational Research1,1766.0260
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment8733.367
Applied Energy84910.6212
Engineering Optimization7943.264
Science of the Total Environment6738.0244
Water Resources Management5423.5100
Civil Engineering and Environmental Systems: decision making and problem solving5322.131
Expert Systems with Applications5138.7207
Energy4937.5193
Journal of Cleaner Production4759.6200
Journal of Hazardous Materials47510.4284
Environmental modelling & software4535.5136
Engineering Applications of Artificial Intelligence4397.3104
Journal of the Air and Waste Management Association4382.389
Advances in Water Resources4354.7138
Resources, Conservation and Recycling4059.9130
Environmental Engineering Science3801.965
Chemosphere3800.036
Renewable Energy3758.4191
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

Yongping Li26743105,5652.5
YURUI FAN493511,0923.6
Guanhui Cheng451475372.4
Xiaosheng Qin4241001,9652.4
Shuo Wang361427293.5
Chunjiang An343571,2204.5
Zhong Li306415472.9
Xander Wang295444952.5
Xiujuan Chen255242874.5
Xiaodong Zhang240295182.0
Yang Zhou207263402.9
Lirong Liu203455295.4
Xiong Zhou160191602.2
Yanfeng Li148123703.5
zhengping liu1099320.7
Gaiqiang Yang9991213.5
Chuanbao Wu9110751.9
Lin Tang8017210,32413.6
Jinxin Zhu7912742.2
Yong Liu79641,2762.9
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF