1
papers
236
citations
1
journals
7
co-authors
1
citing journals
165
citing authors
99.9
LAIF

Journals

Science113.11186
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Junnan Hu1244384.9
Huanping Zhou11436813.1
Bolong Huang11343,49510.0
Yihua Chen1101,08540.0
Qi Chen110016,80531.4
Ligang Wang1866936.9
Mingzi Sun12756310.3
Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

Science23613.11186
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

Frank Liu5772,58312.9
Yabing Qi41276,76512.9
Luis Ono32095923.0
Feng Hao3554,30313.4
Bolong Huang31343,49510.0
Huanqi Cao23152.8
Fei Zhang2583,08616.8
Cong Li2320.7
Thomas Stergiopoulos2654,5867.9
Xue Ding-Jiang21235917.4
Qing Zhao2204587.6
Xueyuan Chen216112,78410.8
Huanping Zhou21436813.1
Jianbin Xu244013,6145.4
Ke Meng2173676.1
Peter Rudd21478329.1
Yongsheng Liu25314,64540.8
Maikel van Hest13309.8
Shougen Yin1261.5
Robert Oliver146917.3
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF