219(top 0.7%)
papers
17,490(top 0.4%, rank 12.9K)
citations
71(top 0.3%, rank 6.8K)
h-Index
550
rankings
227(top 0.7%)
extended papers
19,418(top 0.4%, rank 12.9K)
extended citations
73(top 0.3%, rank 8.1K)
extended h-Index
10.4
avg. Impact Factor

Co-Authors

Co-AuthorJoint ArticlesTotal Articles
Ziyuan Song6168
Lichen Yin47103
Rong Tong3672
Li Tang3158
Yanfeng Zhang26121
Qian Yin2631
Kaimin Cai2425
Hua Lu2472
Yao Lin2364
Ryan Baumgartner1817
Nan Zheng1622
Hanze Ying1518