2
papers
251
citations
2
journals
4
co-authors
2
citing journals
211
citing authors
99.9
LAIF

Journals

Science113.11186
European Journal of Immunology13.8201
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Co-Authors

Nicholas Wu2521,39610.4
Meng Yuan1830736.0
Chang-Chun Lee1327491.3
Ray So1124699.9
Co-AuthorJoin PapersCo-Author's PapersCo-Author's CitationsCo-Author's IF

Where Cited?

Science24613.11186
European Journal of Immunology53.8201
JournalPapersJournal's IFJournal's H-IndexJournal's Star

Who Cited?

James Case449022.5
Paul Rothlauf333812.7
Adam Dingens2111747.6
Matthew Shin244110.3
Wafaa Al Soussi249523.8
Nicholas Wu2521,39610.4
Daniel Wrapp2122,04299.9
Qinyu Zhu2822223.2
Lucas Adams26496.0
M. Alejandra Tortorici2302,77958.3
Weijin Huang21142637.3
Shamus Keeler2272644.3
Zachary Schiller2101713.7
Javier Gilbert2713211.5
Deli Huang2519338.6
Katharine Crawford281539.5
Ian Harvey233510.7
Natasha Kafai222914.5
Zhuoming Liu2102105.2
Jiansheng Huang26386.3
Citing AuthorCited PapersCiting Author's PapersCiting Author's CitationsCiting Author's IF