Citation of paper, Heteroatom-Doped Graphene-Based Materials for Energy-Relevant Electrocatalytic Processes

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Liming Dai768683,79216
Gang Wu433332,92921
40
Hermenegildo García Gómez483753,6337.1
Cheng Tang410310,29928.9
Bin Yang41605,38211.3
Han Zhang496860,38614.8
Karim Khan4832,70510.5
Shuangyin Wang430129,65422.3
Jing-xiang Zhao41706,1398.5
Joey D Ocon3751,8365.6
Thandavarayan Maiyalagan32168,6588
Zhongwei Chen345335,08717
Javier Molina3389742.9
Zhen Zhou335829,34412.4
Muhammad Aslam31258623.3
Xin Wang323031,16520.4
Magda Titirici327427,92615.1
Ruizhi Yang31306,5509.5
Sang Hoon Joo317820,46512
30
Chaojun Lei3411,99017.4
Xue-Qiang Zhang364069,86323.8
Zhong-Fang Chen333426,48410.5
Hsin-Tsung Chen31112,0452.4
Jin-Tao Zhang317318,24619
Yoshikazu Ito3945,28911.2
Lara Ferrighi3453,7168.5
Zhi-You Zhou321317,79110.2
20
Jing-Hua Tian2442,09410.4
Minhua Shao216912,15416.9
Xun Cui2622,68713.6
Lina Zhang250631,5257.7
Xinliang Feng268575,55217.6
Shi Xue Dou2108054,56110.1
Zhou-Guang Lu22378,9777.8
Balamurugan Jayaraman21386,33214.3
Liyu Chen2482,99719
Yasufumi Takahashi2983,0134.9
Zhonghua Zhu231220,4249.3
De-Li Wang214910,13012.8
Bo You2577,10925
20
Hangxun Xu2887,54415
Hua-Bin Zhang2999,04821.4
Jinyin Yuan222411,4367.9
Li Rong Zheng235329,29423.5
Atul Deshpande2371,3395.2
Sumana Kundu2112854.6

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A3313★★
Electrochimica Acta276.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces239.5★★
International Journal of Hydrogen Energy176.7★★
Advanced Materials1624★★★
Nanoscale157.7★★
RSC Advances153.7★★
Carbon1410.4★★
Applied Surface Science146.7★★
Advanced Energy Materials1221.8★★
ACS Catalysis1113.1
ChemCatChem105.2★★
Nano Energy917.1★★
Applied Catalysis B: Environmental921.8★★
Chemical Engineering Journal914.7★★
Journal of Physical Chemistry C93.8★★
ChemElectroChem84.3★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering88.3
Journal of Power Sources88.9★★
Advanced Science713.6
ChemistrySelect71.8
Small711★★
Advanced Functional Materials715.6★★
Energy and Environmental Science635.4★★
Chemical Society Reviews658.5★★
ChemSusChem68.3★★
Journal of the Electrochemical Society63.9★★
Chemical Communications65.8★★
Journal of Alloys and Compounds65.7★★
Progress in Materials Science542.2★★★
Chemical Reviews568.1★★
New Journal of Chemistry53.6★★
ACS Nano516.7★★
Physical Chemistry Chemical Physics53.6★★
Journal of Materials Science44.3★★
Electrochemical Energy Reviews429.3
Materials Chemistry Frontiers47.8
Journal of Energy Chemistry412★★
Nano Research410★★
Advanced Materials Interfaces44.6★★
Catalysis Science and Technology45.5★★
Journal of Electroanalytical Chemistry44.1★★
Journal of Colloid and Interface Science49.3★★
Chemistry - A European Journal44.8★★
Inorganic Chemistry45.1★★
Journal of the American Chemical Society416.4★★
EnergyChem336.9
Composites Communications36.7
Materials Today Energy37
Small Methods312.8