Citation of paper, Carbon-based electrochemical capacitors

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Marta Sevilla612115,27314.7
40
Jie-Shan Qiu466937,67710.2
Da-wei Wang421224,74115
Antonio Benito Fuertes422418,2287.8
Diego Cazorla-Amoros431416,6324.7
Junhua Jiang3552,1213
Tian-Yu Liu3887,17712.1
Rainer Pärna3436372.5
Zhongshen Zhang3429464.9
Fen Ran31483,4305.2
Yeru Liang31305,5489.1
Ergo Nommiste31022,0801.5
Adrián Barroso Bogeat3203473.8
Ramiro Ruiz-Rosas3642,1154.8
Feng Zhang3361,5618.3
Zhuangjun Fan318726,38618.2
Emilia Morallon22648,2624
Hongyou Cui2528793.2
20
Wenjie Mai220613,75811.5
Zhou-Guang Lu22378,9777.8
Chee Yoon Yue2251,0456.1
Alain Walcarius227412,1983.9
Kai Leng2454,36819.3
20
Shuping Zhuo21675,4815.1
Philipp Adelhelm21029,78716
Di-Hua Wang21995,0254
Bo You2577,10925
Carmen Fernández-González2451,5484.9
Hong Jin Fan226933,87519.1
Wu Yang2351,86616.9
20
Jun Yan219221,34717.2
Tao Wang2297918.9
Tong Xue2319837.4
Hai-ying Zhong22053,7023.5
Donald W Kirk2386332.9
20
Andrea Kruse21506,8867.3
Yat Li216930,97222
Hyoyoung Lee220312,7426.9
Hudson Zanin2781,4264.1
Wenli Zhang21174,42811.9
Rebeca Marcilla21105,7037.8
Hui-Ming Cheng2775106,13818.4
Subrata Ghosh2413,00110.3
Xi-Fei Li230815,58010.6
Nitish Yadav2133288.7

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Electrochimica Acta266.7★★
Journal of Power Sources258.9★★
RSC Advances243.7★★
Journal of Materials Chemistry A2313★★
Carbon1210.4★★
Journal of Solid State Electrochemistry92.6★★
Nano Energy817.1★★
Energy and Environmental Science735.4★★
ChemSusChem78.3★★
ACS Applied Materials & Interfaces79.5★★
Journal of the Electrochemical Society73.9★★
Journal of Electroanalytical Chemistry64.1★★
Nanoscale67.7★★
Materials Research Express51.7
Small511★★
Nanotechnology53.4★★
Journal of Physical Chemistry C53.8★★
Journal of Alloys and Compounds55.7★★
Energy Storage Materials419.4
ChemElectroChem44.3★★
Ionics42.7★★
Journal of Applied Electrochemistry42.6★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering48.3
ACS Nano416.7★★
Energy & Fuels44.1★★
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects45.1★★
Scientific Reports44.9★★
Batteries and Supercaps35.6
ACS Applied Energy Materials36.1
Chemical Society Reviews358.5★★
Nanoscale Research Letters35★★
Nanomaterials35.4
Diamond and Related Materials33.5★★
Microporous and Mesoporous Materials35.3★★
Advanced Functional Materials315.6★★
Synthetic Metals33.6★★
Advanced Materials324★★★
Chemical Engineering Journal314.7★★
International Journal of Hydrogen Energy36.7★★
Journal of Colloid and Interface Science39.3★★
Applied Surface Science36.7★★
Springer Series on Polymer and Composite Materials20.9
New Carbon Materials24.4
Frontiers in Materials24
Sustainable Energy and Fuels25.8★★
Journal of Energy Storage27.8★★
ECS Journal of Solid State Science and Technology22★★
Advanced Materials Interfaces24.6★★
Journal of Environmental Chemical Engineering26.8★★
Advanced Energy Materials221.8★★