Citation of paper, The performance of the Japanese version of the K6 and K10 in the World Mental Health Survey Japan

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Norito Kawakami1429324,7588.5
Toshi A Furukawa1365621,8774.3
Akihito Shimazu101353,3683.4
Yoshihisa Fujino93304,9741.8
Kyioto Kasai842614,4223.9
Haruko Noguchi8821,8632.2
Hisashi Eguchi7362572.7
Aya Isumi7432602.4
Jun Aida61913,3803
Yuko Odagiri6701,3834.7
Takeo Fujiwara62112,0932.2
Takahiro Tabuchi614112,86728.2
Kanami Tsuno6597383.2
Masako Kakizaki6692,4903.4
Takeshi Ebara51045491
Tomoko Suzuki5416543.4
Akiko Tsuchida5321742
Mitsunori Miyashita52854,8011.8
Akira Ogami5831,1251.8
Masatsugu Orui5201812
Seiji Yasumura51812,5842.6
Keiko Yamada5361891.6
Kenta Matsumura5686331.8
Hajime Sueki5252992.5
Masanori Nagamine5222152.3
Hiroaki Tomita41052,3832.8
Yu Ait Bamai4293863.9
Hiroyasu Iso455118,4853
Hirohisa Saito449318,9743
Ryo Okubo4382893.4
Hyo Kyozuka4432281.9
Meishan Cui4481
Tetsuya Ohira31763,9542.8
Tomohiro Shinozaki31341,2852.4
Eiji Yoshioka3811,8022.5
Megumi Sasaki361131.1
Adam Jon Lebowitz320881.8
Arnold B Bakker346076,51114.7
Yasuyo Abe3590.4
Akizumi Tsutsumi3559662.7
Masato Nagai3632,2624.5
Fumikazu Hayashi3121802.8
Daisuke Kawashima33223.7
Yui Yamaoka3282903.3
Gary W Ivey37701.3
Ayako Hino323821.3
Tomoki Nakaya31382,3704.1
Takashi Sugiyama37291.7
Tetsuo Nomiyama3657821.1
Takahisa Murakami3312812

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
PLoS ONE393.7
International Journal of Environmental Research and Public Health314.6★★
Journal of Affective Disorders286.6★★
Journal of Epidemiology203.4★★
Journal of Occupational Health192.3★★
BMC Psychiatry144.2
Industrial Health132.5★★
Psychiatry and Clinical Neurosciences126.2★★
Journal of Occupational and Environmental Medicine122★★
BMC Public Health124.1
Environmental Health and Preventive Medicine114.2★★
Tohoku Journal of Experimental Medicine102.4
Psychiatry Research109.9★★
Social Science and Medicine105.1★★
BMJ Open93
Frontiers in Psychiatry85
Scientific Reports84.9★★
International Journal of Behavioral Medicine72.6★★
Shinrigaku Kenkyu60.6
Japanese Psychological Research61.1★★
SSM - Population Health53.8★★
Preventive Medicine Reports52.6
Disaster Medicine and Public Health Preparedness52.8
International Archives of Occupational and Environmental Health53.2★★
Preventive Medicine54.3★★
Japan Journal of Nursing Science41.7
Journal of UOEH41.6
Asian Journal of Psychiatry46.7
Geriatrics and Gerontology International42.9★★
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology44.5★★
Quality of Life Research43.7★★
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry42.6★★
Psychological Medicine46.9★★
Frontiers in Psychology43.4
JMIR Mental Health36
Journal of Health Psychology Research30.1
Crisis32.8★★
International Journal of Methods in Psychiatric Research34.3
Psychology, Health and Medicine32.1★★
Medicina (Lithuania)33.1
Health and Quality of Life Outcomes33
Psychiatry (New York)31★★
General Hospital Psychiatry35.6★★
Journal of Anesthesia32.2★★
Child Abuse and Neglect34.3★★
Sleep Medicine34.6★★
Journal of Advanced Nursing33.1★★
Nutrients36.7★★
Medicine (United States)31.8★★
JMIR Research Protocols22