49.7K
Articles
1.5M
Citations
3.8
avg. Impact Factor
385
h-index

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 186,853 2,126 251,043
Meilin Liu 31,698 667 49,427
Zhiqun Lin 27,359 408 23,839
Younan Xia 26,867 678 129,381
Da Huo 26,228 467 75,902
Ching Ping Wong 23,637 857 37,003
Long Lin 19,140 83 16,797
Jun Chen 19,026 184 21,471
Mark R Prausnitz 18,147 255 26,157
Yong Ding 17,813 222 28,083
Jinhui Song 17,238 79 13,465
Simiao Niu 17,035 87 16,222
Gleb Yushin 15,010 162 28,149
Christopher W Jones 14,965 332 21,258
Sihong Wang 14,747 64 15,408
Yunlong Zi 14,220 125 9,105
Shuming Nie 13,991 107 34,673
Vladimir Tsukruk 13,927 415 25,722
Hengyu Guo 12,260 134 11,297
Ting Zhu 11,783 120 14,654
Gang Bao 11,644 109 12,955
H. Jerry Qi 11,483 171 11,817
Ya Yang 11,437 222 16,150
David S Sholl 11,049 240 16,264
Qingshen Jing 10,930 61 10,755
Yusheng Zhou 10,835 49 10,505
Geoffrey Li 10,252 310 16,061
William J Koros 10,243 281 22,988
Konstantinos T Konstantinidis 10,219 180 16,196
Armistead G Russell 10,132 295 13,821
Guang Zhu 9,920 73 9,670
Xudong Wang 9,891 152 15,199
Athanasios Nenes 9,871 426 23,656
Andrew M Smith 9,793 70 8,931
John C Crittenden 9,636 362 16,212
Xiaohu Gao 9,595 99 16,696
Yun Chen 9,364 270 9,473
Jason P Hallett 8,888 158 19,177
Wenzhuo Wu 8,683 120 11,342
Jie Wang 8,644 93 7,893
Zhen Wen 8,253 106 7,973
Sheng Xu 7,806 93 12,768
Geoffrey Ye Li 7,728 163 12,411
Changsheng Wu 7,721 51 4,519
Peng Bai 7,711 26 6,813
Samuel Graham 7,577 189 5,936
Haiyang Zou 7,499 50 4,513
Bernard Kippelen 7,380 330 20,399
Zong-Hong Lin 7,203 128 10,093
Bote Zhao 7,042 101 7,348
Ajit P Yoganathan 6,948 442 15,257
Andrés J García 6,915 150 7,557
Youfan Hu 6,828 78 8,153
Cheng Zhu 6,763 178 10,439
Ruomeng Yu 6,685 35 3,689
Ying Liu 6,658 30 7,046
C David Sherrill 6,365 197 22,896
Sankar Nair 6,354 165 9,299
Jianan Deng 6,329 39 4,546
Thomas J Cradick 6,290 34 5,674
Ryan P Lively 6,231 152 7,820
Ching-Hua Huang 6,224 136 7,504
Fang Yi 5,966 33 3,868
Yuanjie Su 5,926 105 7,641
Paul A Kohl 5,905 220 6,154
J Carlos Santamarina 5,899 239 11,178
Jin Yang 5,782 95 6,423
May Wang 5,712 270 10,232
Ian F Akyildiz 5,703 374 37,701
Emmanouil M Tentzeris 5,697 334 6,473
Robert E Guldberg 5,660 110 7,417